Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes behöver mer vårdpersonal

Från 2015
Äldre person i rullstol.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

I Närpes siktar man på att anställa mer folk inom vården. Vården håller sig precis inom den ram som fullmäktige gett den.

Förslaget från vård- och omsorgsnämnden är att anställa en handledare för långtidsarbetslösa under 2016.

Utöver det föreslår man en befattning på 50 procent inom familjearbetet och en befattning på 80 procent som samservicesekreterare.

Mer personal på äldreboenden

Inom äldreomsorgen vill man utöka med 2,78 tjänster på stadens serviceboenden och med en fysioterapeut.

- Allt det här ryms inom ramen, säger vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk.

Budgetramen för 2016 ligger på 30,2 miljoner euro. Det är en ökning med cirka 440 000 euro jämfört med budgeten 2015.

Ökningen orsakas främst på grund av de nya tjänsterna. Anställningarna ska ännu godkännas av fullmäktige.