Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mussor skola flyttar till Haga i Vasa

Elev läser ur läroboken i engelska.

Från och med höstterminen 2016 ska Mussor skola flytta in i Haga skola i Vasa. Haga skola och daghem renoveras och byggs ut för ändamålet.

Mussor skola är en skola inriktad på specialpedagogik för årskurserna 1-9. Haga skola är en lågstadieskola för årskurserna 1-6. Där finns också daghem.

Ulla Granfors rektor Vasa övningsskolas gymnasium
Bildtext Ulla Granfors

- Det blir mer och mer vanligt med tankegången att elever med specialbehov ska integreras mer i den vanliga undervisningen, säger Ulla Granfors (SFP), ordförande för svenska sektionen inom nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning.

Den nya Haga skolan kommer att ha fem till sex specialklasser.

- Ingen är till 100 procent endast i specialgruppen, utan eleverna integreras med den övriga undervisningen efter förmåga, säger Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa.

Åtminstone ämnen som gymnastik kan vara gemensamma, men integreringen kan även ske i alla andra ämnen.

"Finns inga små sammanhang där ute"

Birgitta Höglund, skoldirektör i Vasa
Bildtext Birgitta Höglund

- Ju äldre eleverna blir, desto mer behöver de integreringen. När de gått ut skolan och till exempel ska vidare till yrkesutbildningar, finns inga sådana små sammanhang som en specialklass utgör, säger Höglund.

Eftersom Haga skola är en skola för årskurserna 1-6, sker integreringen för de äldre eleverna i samarbete med Borgaregatans skola.

Mussor skola fanns tidigare också i Haga men flyttade av utrymmesbrist till Korsnästågets skola för 9 år sedan.

Personalen övergår som gamla arbetstagare till Haga skola.

På torsdag kväll ordnades ett informationstillfälle för allmänheten på Haga skola om omorganiseringen av verksamheten.