Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunalskatten har blivit progressiv

Från 2015
Uppdaterad 06.11.2015 10:55.
Ett tvåeurosmynt på snedden.
Bild: Yle/Anssi Leppänen

Skillnaden är stor mellan den nominella skatteprocenten och den effektiva skattegraden i kommunerna. I de fjorton kommunerna i Österbotten ligger skillnaden ungefär mellan knappa fem och drygt sju procent.

Skillnaden är minst i Vasa och störst i Korsnäs utgående från de prognostiserade siffrorna för den effektiva skattegraden 2015.

Vasa har den lägsta nominella skattegraden med 19,5 procent och stadsstyrelsen i Vasa har gått in för att bibehålla den. Kristinestad och Malax har den högsta skatteprocenten med 21,5 procent 2015.

För Vasa beräknas den effektiva skatteprocent 2015 bli 14,78 procent.

Kommunalskatten de facto progressiv

Kommunalskattens verkliga storlek påverkas av de avdrag som kan göras från skattepliktiga förvärvsinkomster. Det gäller till exempel grundavdrag, resekostnader, förvärvsinkomstavdrag och liknande. Hushållsavdrag och räntor på bolån kan också dras av och den verkliga beskattningen minskar.

- Kommunalskatten har med tiden på grund av de här avdragen blivit en progressiv skatt. Avdragens betydelse minskar ju större inkomst man har, säger ekonomi- och utvecklingsdirektören i Pedersöre, Jan-Erik Backa.

Nominell skattegrad och effektiv skattegrad

Skillnaden mellan teori och verklighet när det gäller att få in skatter varierar i kommunerna. Ju fler högavlönade jobb det finns i en kommun eller ju fler högavlönade personer som är bosatta i kommunen, desto mindre är skillnaden mellan den nominella och den effektiva skatteprocenten.

Vasa, Jakobstad och Karleby

Jakobstad har länge legat bland de kommuner som har den högsta kommunalskatten i Österbotten även om den 2015 är aningen högre i Kristinestad och i Malax. När det gäller förhållandet mellan nominell och effektiv skatteprocent ligger däremot Jakobstad ganska bra till och det betyder att invånarnas skattebetalarförmåga är bättre än snittet. Detsamma gäller för Vasa i ännu högre grad, i Karleby är läget ungefär detsamma som i Jakobstad.

Skillnaden ökar mellan nominell och effektiv skatteprocent

Trenden i kommunerna tycks vara att den skatteprocent kommunen har ger allt mindre i effektiva kommunalskatter. Ett exempel från Pedersöre kan belysa det här. Den effektiva skatten för 2013 och Kommunförbundets prognoser för 2014 och 2015 visar att den effektiva skatten sjunker från 14,60 till 14.38 med bibehållen nominell kommunalskatt på 20,50 procent.

År 2016 är ytterligare ett stort hack nedåt att vänta eftersom avdragen i kommunalbeskattningen kommer att utökas.

- Vi väntar att den nuvarande skatteprocenten på 20,50 bara ger 14,08 procent 2016 , säger Jan-Erik Backa

- Vi har samma utveckling i Närpes, säger ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén.

De utökade avdragen beräknas minska kommunalskatten i Närpes med 560 000 euro 2016 och det är en stor summa i kommunens ekonomi.

Staten har lovat kompensation för de höjda avdragen för att kommunerna skall hållas skadeslösa i sammanhanget.

Läs också:
Kommunernas skattesatser och effektiva skattegrader