Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"En tredjedel av Helsingfors närskog försvinner"

Från 2015
Uppdaterad 09.11.2015 07:24.
Tusbyleden 2050
Bildtext Ett sätt att hitta plats för nya bostadsområden är att bygga om stadens motorvägar till stadsbulevarder. Här är Helsingfors stads vision för Tusbyleden 2050.
Bild: Stadsplaneringskontoret/3D-Render

Helsingfors nya generalplan verkar få grönt ljus på tisdag trots att partierna varit oense om både stadsbulevarder, grönområden och Malms flygplats. Naturskyddsföreningen är orolig för Helsingfors skogsområden.

Stadsplaneringsnämnden behandlar generalplanen på nytt på tisdag, efter att planen bordlades på förra mötet.

- Nu blir det ett beslut. Förhandlingarna om den här saken har skett i mycket bättre anda än när det gäller budgeten, skriver Osmo Soininvaara (Gröna) om generalplansbeslutet på sin blogg.

Det är särskilt Samlingspartiet och De gröna som kritiserat planen. Samlingspartiet såg i ett skede ut att börja backa om planen på stadsbulevarder, och De gröna har höjt röster om att generalplanen slukar en för stor del av stadens grönområden. Dessutom har både Malms flygplats och Talis golfbana varit heta frågor.

Oense om stadsbulevarder och Malms flygfält

För Samlingspartiet verkar det viktigaste ha varit att rädda de 18 golfhålen i Tali.

― Osmo Soininvaara (Gröna), sedan länge medlem i stadsplaneringsnämnden

Soininvaara uppskattar ändå att förslaget på tisdag godkänns utan några större linjeändringar.

- Nu är vi nog ganska långt överens. Generalplanschefen kommer nog att få vara ganska nöjd, säger Soininvaara till Yle Huvudstadsregionen.

- Visst har det debatterats en del om grönområdena. Och för Samlingspartiet verkar ju det viktigaste ha varit att rädda de 18 golfhålen i Tali.

Inga kommentarer före tisdag

Också Risto Rautava (Saml), ordförande för stadsplaneringsnämnden, säger att planen troligen godkänns med bara mindre ändringar, men säger att det säkert också blir diskussion om "de saker som varit aktuella tidigare".

Vi grälar inte. Men vi måste försäkra oss om att vi är överens om samma saker.

― Risto Rautava (Saml), ordförande för stadsplaneringsnämnden

Så det är fortfarande samma saker man grälar om?
- Ingen grälar, vi grälar inte. Men vi måste försäkra oss om att vi är överens om samma saker så att ingen efteråt kan komma och säga att det inte var så där vi beslöt.

Rautava vill inte kommentera vad partierna kommit överens om, och inte heller ge svar på frågan om man inom Samlingspartiet fortfarande har olika åsikter om nyttan med stadsbulevarder.

- Vi har beslutat att inte ge kommentarer före mötet.

En tredjedel av grönområdena försvinner

Det tredje största partiet SDP har inte haft några stora invändningar mot generalplanen.

De mest högljudda protesterna har kommit från naturskyddsföreningarna. Jarmo Nieminen är ordförande för Helsingfors naturskyddsförening och också fullmäktigeledamot. Han bytte parti från Samlingspartiet till De gröna i höst och är starkt kritiskt till stadsplaneringskontorets generalplansförslag.

- Det ska byggas på hela 1800 hektar. Det motsvarar över en tredjedel av de närskogsområden som finns i Helsingfors dag, eller över en femtedel av alla grönområden.

"Helsingfors borde bygga mer på höjden"

Helsingfors borde bygga på höjden i stället för att breda ut sig. I stället för att hålla sig till tre, fyra våningar kan man bygga fem eller sju eller fler.

― Jarmo Nieminen, ordförande för Helsingfors naturskyddsförening

Helsingfors naturskyddsförening har gjort en karta som jämför dagens bebyggelse i Helsingfors med den framtida generalplanens, för att visa hur mycket grönområden som försvinner.

Föreningen har också fört fram ett alternativt förslag gjort av arkitektstuderande som föreslår att Helsingfors bygger på höjden för att få plats med mer människor samtidigt som grönområdena kan besparas.

- I stället för att hålla sig till tre, fyra våningar kan man bygga fem eller sju eller fler. Det skulle passa bra i Helsingforslandskapet.

Nieminen håller fast vid att skogar och grönområden är viktiga för Helsingforsarna.

- Jag är rädd att det kommer att uppstå starka folkrörelser mot planen den här vintern, säger han.

- Jag är rädd att det kommer att uppstå starka folkrörelser mot generalplanen.

― Jarmo Nieminen

Officiellt beslut om ett år

Folkrörelserna han syftar på kan uppkomma när förslaget efter nämndgodkännandet läggs fram till påseende. I 60 dagar kan det kommenteras av stadsborna. Sedan fortsätter myndigheternas förhandlingar och om ungefär ett år tas planen upp i stadsplaneringsnämnden igen.

- Målet är att ärendet går till stadsstyrelsen och fullmäktige i slutet av år 2016, helst redan i oktober, säger nämndordförande Risto Rautava.