Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förnyelsebar energi får nya stödformer

Från 2015
Uppdaterad 10.11.2015 08:35.
solpanel
Bild: Marnie Burkhart.

Sol, vind och bioenergi ska få nya stödformer. Till exempel vindkraftstariffen skippas. På näringsministeriet utses snart en arbetsgrupp som ska ta fram nya stöd för förnybar energi.

Målet är att hitta stödformer för förnybar energi som bär långt in i framtiden, säger regeringsrådet Anja Liukko på arbets- och näringsministeriet. Ett optimistiskt mål är att stöden kan tas i bruk 2018, säger Liukko.

- Det viktigaste är att avstå från stenkol och det påverkar utformningen av stöden till förnybar energi.

Just nu inväntar ministeriet namnförslag på medlemmar i arbetsgruppen och arbetsgruppens sammansättning klarnar de närmaste veckorna.

Teknikneutralt?

I regeringsprogrammet står att det att det ska införas ett teknikneutralt stöd för förnybar energi. Det ska uppfylla EU:s riktlinjer och stödet ska minska i takt med att produktionen blir mer ekonomiskt lönsam.

Alldeles lätt blir det inte. Regeringsrådet Anja Liukko säger att det redan nu är uppenbart att olika människor läser in olika betydelse i ordet teknikneutralt.

Målet är i varje fall klart, det framgår ur regeringsprogrammet. Användningen av kol ska slopas i energiproduktionen och användningen av olja ska halveras under 2020-talet.

Det är här arbetsgruppens har en stor uppgift. Hur utformar man lämpliga stödformer för förnybar energi som kan trappas ner varefter produktionen blir mer lönsam?

Upphandling införs

I EU:s riktlinjer för statsstöd utgår man från anbudsförfarande. Det kan innebära att sol, vind och bioenergi står på samma startlinje och tävlar sinsemellan om att lyckas producera energi billigast.

- Det kan bli mycket svårt att få igenom ett förslag hos kommissionen som inte baserar sig på anbudsförfarande, säger Liukko.

Men fullt så enkelt är det inte. Det finns ett behov av nya tekniska lösningar som i initialskedet är dyra. Här kan det behövas en större risktagning av staten för att få fram investeringar.

- Vi har ett behov av innovativa lösningar och det måste få kosta. Men hur det ska synas i stödsystemet är oklart i dag.

Statsstöd till förnybar energi är bara en del av arbetsgruppens uppgift. Gruppen ska också bereda regeringens energi- och klimatstrategi så att den står i samklang med EU:s krav.

Marknaden styr

Generellt sett är det en bra lösning med anbudsförfarande, säger Mats Söderlund, vd på Vaskiluodon Voima i Vasa. Vaskiluodon Voima producerar energi med både stenkol och biobränsle.

- Det har gått snett när staten med lagar och paragrafer gått inför att stöda energiformer på olika sätt, säger Söderlund.

Ur ett marknadsperspektiv är det bästa att ingen av de förnybara energiformerna får någon fördel, säger Söderlund.

Det ska vara marknaden som styr. Men hur man ska lyckas ersätta stenkol är sedan en svårare nöt att knäcka.

Priset på kol har gått ner och de konventionella kolkraftverken är en reserv för att klara fluktueringarna i energibehovet.