Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tullen minskar öppethållningen i Hangö

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:49.
Bildtext Tullen lägger ner kunderservicen då man har sett till att kunderna kan uträtta sina ärenden enligt god förvaltningssed och då Finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har godkänt tullens förslag.
Bild: Fred Wilén/YLE

Tullen har som mål att på sikt helt och hållet stänga den kundservice som sker över disk. Kunderna kan sköta alla ärenden elektroniskt via webben.

Tullen skär ner på kundservicen vid totalt sexton tullkontor och två av kontoren finns i Nyland.

Från och med den första 1 juni kommer tullkontoret i Haxböle i Vanda och tullkontoret i Hangö hamn att hålla öppet bara en dag i veckan. Samtidigt utreds möjligheten att helt och hållet stänga kundservicen vid kontoren.

Det här är helt i linje med Tullens tidigare beslut. Samma sak gjordes i bland annat Lovisa och Mellersta Vanda i början av året.

Kunderna kan numera uträtta alla tullärenden elektroniskt via nätet och det finns en telefontjänst som kan ge råd ifall man har problem med webbtjänsten.

Innan tullen stänger kontoren kommer Tullen att ordna allmänna träffar med information om förändringarna. Information om träffarna kommer att finnas på Tullens webbplats.

Ingen anställd sägs i det här skedet upp. De anställda får istället andra uppgifter inom Tullen.

Redan i dag har de som sköter kundservicen också andra uppgifter vid tullen än bara kundbetjäning, säger Tom Ferm som är kundrelations- och skatteuppbördsdirektör vid Tullen.