Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grankulla vill integrera invandrare på svenska

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Grankulla station.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Nästan en fjärdedel av invandrarna i huvudstadsregionen är intresserade av integration på svenska. För tillfället är möjligheterna få, men nu vill Grankulla ta rollen som föregångare i frågan.

- Vi är ett starkt tvåspråkigt, relativt litet samhälle. Därför har vi kanske bättre förutsättningar att ordna svenskspråkig integration än större kommuner, säger fullmäktigeledamot Nina Colliander-Nyman (SFP) från Grankulla.

I september lämnade Colliander-Nyman in en motion om att utreda vad staden gör för att ge invandrare som flyttar till Grankulla möjlighet att integreras på svenska.

- Svenskspråkig integration har gjorts med stor framgång i till exempel Raseborg, säger hon.

Integrationen sker nästan helt på finska

Stadens utredning hänvisar till en undersökning av tankesmedjan Magma från 2012. Enligt den är 23 procent av invandrarna i huvudstadsregionen intresserade av att integreras på svenska. Orsaker är bland annat svenskspråkiga sociala kontakter, bättre arbetsmöjligheter i resten av Norden och att svenska är lättare att lära sig än finska.

23 procent av invandrarna i huvudstadsregionen är intresserade av att integreras på svenska.

Undersökning vid Magma, 2012

Hela 54 procent är intresserade av att lära sig båda inhemska språken.

I huvudstadsregionen sker integrationen ändå nästan helt på finska. Tills vidare finns det till exempel ingen förberedande undervisning för invandrare i regionens svenska skolor.

Integrationskurser för flyktingar och asylsökande ordnas endast på finska, men situationen kan snart ändras. Vid årsskiftet kommer Arbets- och näringsbyrån och Närings-, trafik- och miljöcentralen som ordnar kurserna att upphandla också svenskspråkig integrationsutbildning.

Heidi Backman
Bildtext Grankullas bildningsdirektör Heidi Backman.
Bild: Yle

- Det måste ändå finnas en tillräckligt stor grupp som vill delta för att utbildningen ska bli av. Gör den det ökar sannolikt också efterfrågan på kommunens svenskspråkiga integrationstjänster, säger Grankullas bildningsdirektör Heidi Backman.

Stor efterfrågan bland vuxna invandrare

Backman säger att Grankulla för tillfället för diskussioner med arbets- och näringsmyndigheterna samt med andra kommuner om möjligheten att erbjuda svenskspråkig integration.

- Vi kommer att effektivera alla våra tjänster för att hela integrationsprocessen ska fungera på svenska.

Hon tycker det är viktigt att tänka på helheten. Om föräldern integreras på svenska måste också barnen kunna tas emot i en svensk skola.

Svenska är ett språk man tycker är viktigt att kunna, också om man är invandrare

Bildningsdirektör Heidi Backman

- Det kommer nog att lyckas, vi är på god väg. Vi har både vilja och en skyldighet att ordna ett svenskspråkigt alternativ.

Enligt Backman finns det en väldigt stor efterfrågan bland vuxna invandrare att lära sig svenska.

- Det är ett språk man tycker är viktigt att kunna, också om man är invandrare, säger hon.