Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Klimathotet bjuder på möjligheter

Från 2015
Uppdaterad 16.11.2015 16:18.
Juha Aromaa, informationschef på Greenpeace
Bildtext - Det går att göra affärer på att rädda världen, anser Juha Aromaa på Greenpeace.

Trots överhängande faror med den pågående klimatförändringen, kan finländska bolag både hjälpa till att rädda miljön och samtidigt skapa både ekonomisk vinst och nya arbetsplatser. Det anser både företagen själva och miljöorganisationerna. Att rädda världen är en lönsam business, konstaterar de.

Att rädda världen kan bli en allt mera lönsam business för finländska företag som jobbar inom ren teknologi. Det anser både cleantechbolagen och miljöorganisationerna.

I slutet av november inleds det stora klimatmötet i Paris. Lyckas man där enas kring skärpta klimatmål, kan det medföra stora möjligheter för finländska cleantechföretag.

Antalet finländska bolag som nischar sig inom ren teknologi kunde ändå vara flera än i dag, anser Rettig Groups vd, Hans Sohlström som också sitter i styrgruppsmedel för organisationen Cleantech Finland.

- En färsk undersökning gjord av EK visar att bara 23 procent av företagen bedömer att klimatförändringen angår deras affärsverksamhet. Det är väldigt liten del. Så det betyder att många fler kunde profilera sig tydligare inom ren teknologi, säger Hans Sohlström.

Sohlström är ändå nöjd att lyfta fram alla de branscher där finländska företag skaffat sig en stark position. Sammanlagt beräknas kring 3 000 finländska företag syssla med olika former av cleantech. Och deras verksamhetspalett är mycket bred.

- Vi har starkt kunnande inom områden som vattenrening och energieffektivitet. Inom hela den sektor som kallas bioekonomi har framför allt skogsindustrin hunnit långt med utvecklandet av biobränslen.

Sysselsättning och exporten växer

Tack vare målmedvetna satsningar från såväl industrin som universitet och statligt håll har Finland internationellt lyckats skapa sig ett gott rykte inom branschen. Redan nu syns det i exportframgångar som både ger ekonomisk avkastning och skapar nya jobb, säger Sohlström.

-Globalt är hela cleantechindustrin beräknad att ha ett värde på 2 000 miljarder euro, så det är enorma summor. Hela branschen växer med 10 procent årligen, så jag ser att finländska företag har en verkligt god chans att vara med på den här utvecklingen, säger Sohlström.

Cleantech-industrin är globalt värd 2 000 miljarder euro och växer med 10 procent årligen.

― Hans Sohlström

Näringsministeriet räknar med att ren teknologi som bransch inom några år kommer att fördubblas både till antalet anställda och omsättning. En kartläggning ifjol visade att 90 procent av bolagen inom ren teknologi räknar med att nyanställa.

"Bra business rädda världen"

Om klimatmålen och utsläppsgränserna skärps – som många nu hoppas och tror, så kommer också investeringsbehoven att öka. Lösningar inom exempelvis energieffektivering och reningsprocesser blir efterfrågade och kan ge betydande beställningar åt finländska företag.

- Att rädda världen är bra business. Och oftast går ekologi och ekonomi hand i hand. I takt med att man minskar på användningen av resurser, sparar man också utgifter. Så det är god affär för alla parter och minskar dessutom på miljöpåverkan, säger Sohlström.

Måste dra nytta av kunnandet

Inte bara cleantech-bolagen ser potentialen, utan också miljörörelserna.

- Hela den globala förändringen bör leda till goda möjligheter för ett högteknologiskt land som Finland. Jag vet att det är möjligt, för vi har sett motsvarande utveckling i Tyskland och Danmark. Men det handlar bara om hur vi på bästa sätt drar nytta av kunskapen här, säger Juha Aromaa, som är informationschef på Greenpeace i Finland.

Pengarna finns på privata sidan

Aromaa tycker att de finländska renteknologibolagen gör klokt i att göra affärer på miljöfrågor. Den stora frågan för framtiden är ändå vem som ska betala för miljöarbetet.

Aromaa säger att det finns en massa kapital, men mest på den privata sidan. Att företagen önskar minska sitt misshushållande med resurser är en win-winsituation. Däremot är det en fråga vem som ska betala för reningsprocesser.

Hans Sohlström tycker att den politiska linjedragningen och allt som gjorts i Finland för att stötta sektorn går i rätt riktning. En tredjedel av statens forskningsmedel går nu till utveckling av ren teknologi och mer kan man inte begära, anser han.

- Det finns en enorm kaka inom den här branschen. Och jag är helt övertygad om att det finns en rejäl bit för de finländska företagen också.

Inhemska kunder saknas

På Greenpeace håller Juha Aromaa med, men tycker ändå att det finns rum för förbättring. Det gäller framför allt att främja rena teknologier även inom exempelvis den offentliga upphandlingen för stat och kommun.

- Som det är nu, saknar flera bolag inhemska referenser. De tvingas genast söka kunder utomlands och det kan vara svårt. Därför borde de beredas möjlighet att först sälja inom landet, för att senare lätt kunna nå ut till utländska marknader, säger Aromaa.