Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu undersöks vraket som tros vara Hanneke Wrome

Från 2015
Uppdaterad 04.02.2016 15:04.
Med hjälp av fotogrammetri har man gjort en tredimensionell modell av vraket. För att kunna skapa modellen måste man först videofilma vraket.
Bildtext Med hjälp av fotogrammetri har man gjort en tredimensionell modell av vraket. För att kunna skapa modellen måste man först videofilma vraket.
Bild: Kari Hyttinen/Subzone Oy

Museiverket undersöker i höst vraket av vad som tros vara det över 500 år gamla handelsskeppet Hanneke Wrome. Om det visar sig att vraket är Hanneke Wrome har det stor betydelse för den medeltida forskningen.

Hanneke Wromes förlisning är en av de mest kända i Östersjön under medeltiden.

Området där vraket ligger är blåsigt och mycket svårt för sjöfarare. Där ligger många vrak som förlist under olika århundraden. Det här innebär att delar av olika fartyg ligger utspridda och har blandats med varandra.

Den plats i skärgården där man tror att vraket av Hanneke Vrome ligger.
Bildtext Vraket man tror är Hanneke Wrome ligger vid det öppna havet framför Jussarö.
Bild: Minna Koivikko/Museiverket

Fältarbetet utanför Jussarö i Ekenäs skärgård sker den här månaden och resultaten ska vara klara i vår.

Museiverkets första granskning av platsen där man tror att Hanneke Vrome ligger gjorde i juni 2015 tillsammans med Rauno Koivusaari (till höger) och Micke Agren. Det var de som hittade vraket.
Bildtext Museiverkets första granskning av platsen där man tror att Hanneke Wrome ligger gjorde i juni 2015 tillsammans med Rauno Koivusaari (till höger) och Micke Ågren. Det var de som hittade vraket.
Bild: Minna Koivikko/Museiverket

Man kommer att ta prover av träbitar. De ska analyseras av experter i Danmark.

Med hjälp av dendrokronologisk teknik där man studerar årsringarna i träet kan man utreda när trädet har fällts, var det har vuxit och vilken trädsort det är frågan om. De här proverna har nyss sågats loss och lyfts till ytan och skickas vidare för analys
Bildtext Med hjälp av dendrokronologisk teknik där man studerar årsringarna i träet kan man utreda när trädet har fällts, var det har vuxit och vilken trädsort det är frågan om. De här proverna har nyss sågats loss och lyfts till ytan och skickas vidare för analys.
Bild: Minna Koivikko/Museiverket

Museiverket genomförde också dykningar utanför Jussarö i somras tillsammans med vrakforskaren och dykaren Rauno Koivusaari som hittat vraket.

Koivusaari tog i våras kontakt med Museiverket efter att ha hittat ett stort och värdefullt vrakfynd söder om Jussarö i Ekenäs yttre skärgård. Koivusaari är säker på att det är Hanneke Wrome som ligger på havsbottnen.

Valde storm framom sjörövare

Hanneke Wrome var på väg från Lübeck till Reval (nuvarande Tallinn) då hon förliste utanför Jussarö en stormig natt i november 1468.

Orsaken till att fartygen seglade i väg i november var att man ville undvika sjörövare och oroligheter. Höststormen ansågs vara ett mindre hot än danska sjörövare.

På grund av sjörövarrisken seglade fartygen aldrig ensamma. Hanneke Wrome seglade i väg från Lübeck tillsammans med fyra andra fartyg.

Två av dem var på väg till Stockholm och två till Tallinn. Ett av Stockholmsfartygen sjönk också.

Hanneke Wrome hade mellan 180 och 220 passagerare och en värdefull last. Ombord fanns dyra tyger, honung, kläder, guldpengar, smycken och några stora målningar.

En stor del av människorna ombord omkom då Hanneke Wrome sjönk. Bland annat dog Raseborgs slottsherres fru och yngste son.

Dokumenterat

En del av passagerarna klarade sig och också en del av varorna bärgades. Därför finns det också en hel del historiska dokument om händelsen.

Handelsmännen i Lübeck och Tallinn krävde att få tillbaka sin egendom. En del av egendomen hade Raseborgs slottsherre tagit hand om och en del hade skärgårdsbor tagit. Det här ledde till att Raseborgs slottsherre lät anhålla skärgårdsbor.

På bilden syns det som kan vara vraket Hanneke Vromes bottenstruktur. Efter att man har dokumenterat fyndet sågar man loss bitar ur strukturen. De här bitarna ska sedan analyseras för att man ska kunna definiera åldern på fartyget.
Bildtext På bilden syns det som kan vara vraket Hanneke Wromes bottenstruktur. Efter att man har dokumenterat fyndet sågar man loss bitar ur strukturen. De här bitarna ska sedan analyseras för att man ska kunna definiera åldern på fartyget.
Bild: Minna Koivikko/Museiverket

Eftersom många människor kring Östersjön dog då Hanneke Wrome förliste restes minnesmärken på många håll. I Lübeck fanns det i flera hundra år en minnessten över olyckan.

I Sankta Katarina kyrka i Karis finns det än i dag en betydande samling av medeltida statyer. En av statyerna donerades av hövitsman Lars Axelsson Tott vid Raseborgs slott. Han förlorade fru och son då Hanneke Wrome förliste.

Efter olyckan då Hanneke Wrome förliste ändrades den medeltida lagstiftningen för sjötrafik. Seglingssäsongen förkortades för att undvika liknande olyckor.