Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Haglund: den svenska servicen förbättras

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Politikern Carl Haglund.
Bildtext Svenska hamnar i kläm, men för Esbo kan vårdreformen ändå vara positiv, tror Carl Haglund.
Bild: Yle / Petter West

Esbo kan höra till vinnarna när det gäller vårdreformen. Säkra uttalanden vågar fullmäktigeledamöterna inte komma med, eftersom detaljerna i reformen inte manglats fram.

Carl Haglund (SFP) tycker att svenskan hamnar i kläm i vårdreformen, men ser hoppfullt på situationen i Esbo. Han stora möjligheter att förbättra den svenska servicen i huvudstadsregionen med en modell där skattepengarna följer patienten.

- Det enda positiva jag hittar i regeringens vårdmodell är att man försöker införa större valfrihet. I dag är det så att de som är ekonomiskt välbeställda eller har en god arbetsplatshälsovård har valmöjligheter då de är sjuka medan arbetslösa, pensionärer och småbarnsfamiljer ofta är beroende av den kommunala hälsovården.

Det enda positiva jag hittar i regeringens vårdmodell är att man försöker införa större valfrihet. Med den här modellen kan svenskspråkiga aktivt söka vård på svenska.

― Carl Haglund (SFP)

- Med den här modellen kommer det att finnas möjlighet för svenskspråkiga att aktivt söka oss till vårdproducenter som kan ge vård på svenska, säger Carl Haglund

Hoppas på få förändringar

Samlingspartiets Marika Niemi tror det är utmanande att nå inbesparingar med 18 självstyrande områden av vilka 15 är vårdområden. Hon hoppas så lite som möjligt ska förändras i den hälsovård vanliga Esbobor får.

- Mest oroar jag mig över den finansiella biten. Jag hoppas att den här vårdreformen inte blir ett nytt system för utjämning av skatteintäkter. I så fall skulle Esboborna behandlas orättvist, säger Marika Niemi (Saml.) som är medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Esbo och i HNS styrelse.

Jämlik vård för alla

De grönas Saara Hyrkkö tycker att hon inte kan ge stilpoäng för hur vårdreformen manglades fram. Om reformen lyckas beror hur den förverkligas anser Hyrkkö, som tror att den vanliga Esbobon inte påverkas så mycket av vårdreformen.

- Vi är en så stor stad att här också i fortsättningen kommer att finnas hälsovårdstjänster nära. Jag hoppas förstås att det blir bättre. Jag hoppas att vi kan förkorta köerna, och se till att de som inte har råd att betala så mycket själv kan få lika bra vård som alla andra, säger Saara Hyrkkö (De gröna).

Hoppas gränserna mellan primärvård och specialvård försvinner

Sannfinländarnas Veera Ruoho tycker det blir intressant att se hur jourverksamheten ordnas på HUCS område. Hon undrar om det kommer en akutmottagning till det nya sjukhuset som byggs vid Jorvs sjukhus.

- Själv har jag hela tiden hoppats att gränsen mellan primärvård och specialiserad sjukvård ska försvinna. Jag hoppas att HNS läkare också skulle ta emot patienter på vårdcentralerna. Den vägen kunde vi få inbesparingar, säger Veera Ruoho (Sannf.) som är medlem i social- och hälsovårdsnämnden.

Ser framemot splitternytt sjukhus

Socialdemokraternas Harriet Klar-Nykvist tror inte att vårdreformen har stor inverkan på vården i Esbo.

- Jag tror inte det ändrar på så mycket. Jag tror att vi går i gamla spår ännu en längre tid. Jag tycker att det är tråkigt att det är många mänskor som tror att nu kan man fara bara till privatläkare och annat. Så här kommer det inte att bli, säger Harriet Klar- Nykvist (SDP)

Jag tror inte det ändrar på så mycket. Jag tror att vi går i gamla spår ännu en längre tid.

― Harriet Klar-Nykvist

Harriet Klar-Nykvist som sitter i stadsplaneringsnämnden ser framemot öppnandet av det nya Esbo sjukhus.

- Det finaste är att där blir femton stycken rum för cancersjukas sista tid. Och patienterna får egna rum, det är inte många i samma rum, säger Harriet Klar-Nykvist.