Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skattesatsen förblir 20,5 procent i Pedersöre

Från 2015
Kommungården i Pedersöre
Bildtext Kommungården i Pedersöre.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Pedersöre håller skattesatsen på 20,5 procent också nästa år. Beslutet togs av ett enhälligt fullmäktige.

Det finns ett tryck att höja skattesatsen i Pedersöre men fullmäktige valde ändå att behålla skattesatsen oförändrad. I styrelsen blev det omröstning. En minoritet ville höja med 0,25 procent, men röstades ner.

I fullmäktige blev det sedan en enhällig församling som godkände en oförändrad skattesats. Fastighetsskatten ändrades inte heller fastän styrelsen föreslog en höjning.

I rambudgeten för år 2016, som kommunfullmäktige godkände i augusti, kalkylerade man med ett nollresultat, men läget har förändrats sedan dess.

Statsandelarna minskar och vårdkostnaderna är dyrare än väntat. Underskottet nästa år blir 800 000 euro. Samtidigt finns ackumulerade överskott i Pedersöre på 12,5 miljoner euro.

Det ger kommunen möjlighet att tillfälligt täcka mindre underskott om utgifterna kan balanseras över en längre tidsperiod.