Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen höjd skatt i Korsholm

Från 2015

Det blev ingen höjning av skattesatsen i Korsholm. 20,75 procent får duga också nästa år, beslöt kommunstyrelsen.

Alf Hjerpe (SDP) föreslog en höjning med 0,25 procent, men förslaget fick inte understöd.

Däremot gick styrelsen in för att höja fastighetsskatten på obebyggda tomter, från tre till fyra procent.

I beredningen fanns också ett förslag att höja fastighetsskatten på fritidsbostäder, men efter omröstning beslöt kommunstyrelsen att den kvarstår oförändrad på 1,15 procent.

Också budgeten behandlades och ett slutgiltigt förslag kan styrelsen presentera den 30 november, säger styrelseordförande Michael Luther (SFP).