Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lidl uppmanas bli öppnare och ta mer ansvar

Från 2015
Uppdaterad 10.11.2015 18:06.
Matbutiken Lidl i Hangö.
Bildtext Matbutiken Lidl i Hangö.

Finnwatch har tillsammans med Föreningen för etisk handel Eetti inlett en kampanj där handelskedjan Lidl uppmanas till större transparens och ökat ansvar.

Organisationernas mål är att samla in bilder från alla 147 Lidl-butiker i Finland och skicka dem till huvudkontoret i Tyskland tillsammans med en vädjan.

- Lidl är den enda riksomfattande dagligvarukedja i Finland som inte ger ut uppgifter om sin underleverantörskedja. Vi vill informera huvudkontoret om att hemlighetsmakeri inte är lämpligt i Finland, säger Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala.

- Samtidigt har man upptäckt allvarliga brister i vissa underleverantörskedjor som andra mer öppna företag i handelsbranschen använder sig av. Lidl har hemlighållit uppgifter och har därmed lyckats undvika offentlig granskning, konstaterar Eettis verksamhetsledare Anna Ylä-Anttila.

Finnwatch har i åratal - utan resultat - bett Lidl om uppgifter angående underleverantörer.

Lidl har parerat kritiken med att vädja till konkurrensorsaker och företagets egen internationella linje.

Lidl har också låtit bli att underteckna ett avtal om en gemensam syn på ansvaret för de mänskliga rättigheterna. Det avtalet undertecknades i somras av ministerier, organisationer och handeln.

- Lidl hör till världens största dagligvarukedjor. Det tryck som Finland utövar är viktigt och vi kan främja en förändring i hela den internationella kedjan, bedömer Ylä-Anttila.

Den som vill delta i kampanjen kan skicka en bild av en Lidl-butik till nätsidan http://finnwatch.tumblr.com eller till Twitter på hashtaggen #lidlläpinäkyväksi.

Lidl betonar ansvar

Lidl säger i ett pressmeddelande att ansvarsfullhet är en väsentlig del av Lidls affärsverksamhet både internationellt och lokalt.

Lidl förutsätter också att underleverantörer och varuleverantörer förbinder sig vid kedjans etiska direktiv som baserar sig på den internationella arbetsorganisationen ILO:s avtal som gäller arbetsplatser, FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter och OECD:s anvisningar gällande företag.

Lidl strävar efter ett fortlöpande samarbete med varuleverantörerna för att utveckla verksamheten såväl då det gällerprodukternas kvalitet som omständigheterna kring arbetet vid produktionsanläggningarna.