Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Landskapsförbunden försvinner i reformen

Från 2015
Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund.
Bildtext Landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Då vi får 18 självstyrande områden i Finland innebär det också att landskapsförbunden kommer att smälta samman med regionerna. Landskapsdirektör Olav Jern vid Österbottens förbund välkomnar förändringen.

- Vi har länge talat om att man borde skapa en verklig landskapsförvaltning och det är det man gör nu, säger Jern.

De 18 självstyrande områdena motsvarar den nuvarande landskapsindelningen vilket Jern tycker är bra. Han tycker också om det faktum att de som bestämmer i de regionala fullmäktigeförsamlingarna kommer att väljas genom allmänna val.

Fler uppgifter

Förändringen innebär att landskapsförbundens uppgifter kommer att överföras på de nya självstyrande områdena.

Hit hör bland annat planläggning, regional utveckling och social och - hälsovårdens organisering samt brand och - räddningsväsendet.

- Man kunde överta de regionala konstkommissionernas uppgifter och en del av NTM- centralens uppgifter. Det blir en betydligt bredare uppgiftsskala än vad landskapsförbunden nu har, säger Jern.

I och med de självstyrda områdena kommer samkommunerna att upphöra.

Staten har sista ordet

I hur stor utsträckning de här regionerna sist och slutligen kommer att vara självstyrande är ändå ännu oklart. Tanken är att man genom områdena ska kunna skapa jämlikhet.

Olav Jern tycker ändå att det åtminstone på senare tid varit tydligt att ministerierna har velat öka sitt inflytande.

- Det har aldrig skapat jämlikhet då staten styr uppifrån. Jämlikt blir det då man ger verksamhetsförutsättningar för dem som jobbar i frontlinjen som ser behoven och förutsättningarna.

Regionerna kommer inte att ha beskattningsrätt utan de får en viss summa av staten för att organisera social- och hälsovården. Statsrådet fattar de slutgiltiga beslutet så staten har alltså det sista ordet

Vad det självstyrda området i Österbotten kommer att kallas är ännu helt öppet. Kanske det blir region Österbotten eller Österbottens landskapsförvaltning funderar Jern.

- Jag tar gärna emot förslag, säger han.