Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nämndbeslut: Grönområden bevaras i generalplanen

Från 2015
Uppdaterad 10.11.2015 22:15.
Stadsbulevard
Bild: Stadsplaneringskontoret, Helsingfors stad

En del grönområden ska bevaras i Helsingfors generalplan. Det här beslöt stadsplaneringsnämnden på tisdag.

Stadsplaneringsnämnden har under flera möten bordlagt planen, men som Yle Huvudstadsregionen rapporterade på måndagen kunde nämnden nu fatta beslut. Nämnden beslöt att godkänna generalplanen med en del ändringar. Bland annat lade man till grön- och rekreationsområden. Centralparken vid Tavastehusleden kommer inte att byggas ut så mycket som i förslaget, och dessutom ska en skog med flygekorrar i Munkshöjden bevaras.

En del av diskussionen kring generalplanen har handlat om att den minskar på huvudstadens natur- och grönområden.

Stadsbulevarderna har också väckt mycket diskussion. Stadsplaneringsnämnden slog nu fast att de i första hand byggs på ställen som är ekonomiskt fördelaktiga och som fungerar trafikmässigt. Stadsbulevarderna ska ersätta stora infartsleder och möjliggöra byggande på sidan om.

En annan stötesten har varit Tali golf, där det enligt förslaget ska byggas bostäder. Samlingspartisterna i stadsplaneringsnämnden fick ändå igenom ett förslag om att golfbanans 18 hål bevaras också då den nya generalplanen träder i kraft.

Läggs nu till påseende

Byggandet i generalplanen fördelas enligt en tredjedel tilläggsbyggande, en tredjedel på nya områden och en tredjedel längs med stadsbulevarderna.

Generalplanen ska förutse Helsingfors år 2050 då staden beräknas ha 865 000 invånare. Planen är övergripande och kommer att styra all planering under de kommande tiotals åren.

Nu läggs generalplanen till påseende och invånarna kan kommentera den. De kommentarer och utlåtanden som kommer in behandlas i stadsplaneringsnämnden och slutligen godkänner stadsfullmäktige planen i slutet av 2016.