Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oklar framtid för räddningsväsendet i Jakobstad

Från 2015
Uppdaterad 11.11.2015 08:01.
Brandstationen i Jakobstad
Bildtext Brandstationen i Jakobstad.
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Hellre Vasa än Karleby, anser räddningsverkets personal i Jakobstad.

I och med förvaltningsreformen med 18 självstyrelseområden blir det förändringar för landets räddningsområden. Enligt familje- och omsorgminister Juha Rehula (C) ska 22 räddningsområden in under självstyrelseområden.

I Jakobstad och Larsmo hör räddningsverket till samma område som Karlebyregionen.

I Jakobstad råder ett utbrett missnöje bland personalen gentemot ledningen för räddningsverket i Karleby. Den allmänna uppfattningen tycks vara att det vore bättre att höra till Österbottens räddningsområde med Vasa som huvudort.

Frågan är känslig, missnöjet har pyrt en längre tid men ingen av personalen vill framträda med eget namn.

- Tvångsäktenskapet med Karleby har inte varit lyckat, säger en person som arbetar vid räddningsverkets enhet i Jakobstad.

Byter Jakobstad och Larsmo räddningsområde?

Läget är ännu oklart när det gäller de kommande självstyrelseområden och deras inverkan på räddningsområdenas organisation. Självstyrelseområdenas fullmäktige kommer att ha en avgörande funktion.

Jakobstad och Larsmo hör till Österbotten gällande det blivande självstyrelseområdet och inriktning, men vad betyder det för räddningsverkets del?

Bernhard Bredbacka (SDP) gör den tolkningen att man ska höra till samma som område som med hälsovården, det vill säga Vasa. Bredbacka är Larsmos representant i den gemensamma räddningsnämnden för Karleby-Jakobstadsområdet.

- Jag tycker det låter riktigt bra om vi överförs till Vasa men vi får vänta och se om det blir nånting alls av det här, säger han.

- På ett allmänt plan har det sagts att självstyrelseområden sköter de här frågorna, jag kan ändå inte i det här skedet säga vad som är möjligt eller inte, säger räddningsnämndens ordförande Pentti Silvennoinen (C).

- Vi har bara fått ett besked på två rader från inrikesministeriet, det går inte att säga något i det här skedet, säger räddningsdirektör Tero Mäki vid Österbottens räddningsverk.

- Invånarna i Jakobstad och i Larsmo är med och väljer ett fullmäktige till det nya självstyrelseområdet. Fullmäktige besluter sedan om brand- och räddningsväsendets mål, resurser och strategier, säger landskapsdirektör Olav Jern på Österbottens förbund.

Räddningsdirektör Jaakko Pukkinen vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har inte gått att nå för en kommentar.

Grundlagsutskottet skall säga sitt

Lagstiftningen kring överenskommelsen om vårdområden och självstyrelseområden beräknas ta ungefär ett år.

- Det är för tidigt att säga vad det här innebär för Larsmos och Jakobstads del när det gäller frågan om räddningsverkets organisation ska gå norrut eller söderut, säger riksdagsledamot Peter Östman (KD) från Larsmo.

- Det borde gå att ordna på samma sätt som med patientströmmarna där valfrihet finns, säger Östman.