Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Överviktiga barn en tickande hälsobomb i USA

Från 2015
Barn vid Ocean Avenue Elementary School i Portland, Maine
Bildtext Ocean Avenue Elementary School satsar stort på hälsofrämjande insatser.
Bild: Yle / Christian Vuojärvi

I USA har myndigheterna slagit larm om att antalet överviktiga barn fortsätter att öka. Forskare beskriver barnfetman som en tickande hälsobomb.

Det finns mer än gnutta sanning i klichébilden av de överviktiga amerikanerna. Vart tredje amerikanskt barn lider av fetma och än mer oroväckande är att förutsättningarna att vända trenden blir allt sämre.

- Övervikt och fetma är idag det centrala hälsoproblemet bland barn. Dagens samhälle främjar uppkomsten av fetma. Vad jag avser med det är att det är lätt att sitta framför en skärm, det är lätt att få tag på snabbmat, det är lätt att slippa den fysiska aktiviteten som din kropp behöver för att fungera och på många håll i USA har man dessutom inte tillgång till grönsaker och frukter, säger barnläkaren Tory Rogers.

Regionala insatser för att stoppa utvecklingen

I delstaten Maine har man skridit till åtgärder för att få bukt på den växande skaran av överviktiga barn och ungdomar. Organisationen Let’s go!, som Tory Rodgers basar för, har som mål att förändra barnens livsstil och kostvanor. För att uppnå målet samarbetar man med både daghem och skolor.

Annalise Collin och Zach Ayan vid Ocean Avenue Elementary School i Portland, Maine.
Bildtext Annalise Collin och Zach Ayan går i andra klassen vid Ocean Avenue.
Bild: Yle / Christian Vuojärvi

- Vår lärare berättar hur vi skall leva hälsosamt. Det vill säga äta bra mat och motionera, säger åttaåriga Annalise Collin vid Ocean Avenue Elementary School och hon får medhåll av sin klasskamrat Zach Ayan.

- Vi har lärt oss att inte vara så länge framför skärmar, inte dricka läsk och äta fem frukter eller grönsaker per dag, säger han.

Nya sätt att belöna eleverna

Gymnastikläraren Carolyn Cohen ansvarar för att Let’s Go!:s rekommendationer implementeras vid lågstadiet Ocean Avenue. Hon berättar att man tidigare hade möjlighet att belöna eleverna med kakor eller pizza men att man numera tyr sig till helt andra metoder ifall man vill premiera barnen.

Carolyn Cohen är gymnastiklärare vid Ocean Avenue Elementary School i Portland, Maine.
Bildtext Gymnastikläraren Carolyn Cohen hyllar det åtgärdsprogram som Let's Go! har arbetat fram.
Bild: Yle / Christian Vuojärvi

- Vi har infört nyttiga belöningar. Eleverna belönas exempelvis med extra tid att leka utomhus. Vi lärare märkte skillnaden omedelbart. Tidigare var det svårt att få barnens uppmärksamhet efter att det ätit sötsaker eller annat onyttigt - efter att de lekt i en kvart är de oerhört alerta, säger hon.

Aktiva barn klarar sig bättre i skolan

Organisationen Let’s Go! rekommenderar också mer okonventionella metoder. Men förespråkar bland annat lektioner i gymnastiksalen för att eleverna skall ha möjlighet att röra på sig mer. Och att barnen, framför allt i de lägre klasserna, då och då skall sitta på gymnastikbollar i stället för stolar.

- Studier visar att barn, som svarar på provfrågor efter att de rört på sig i 10-15 minuter, klarar sig avsevärt bättre än barn som suttit stilla. Forskningen kom fram till att de barn som hade varit aktiva hade fenomenal hjärnaktivitet medan de som inte rört på sig hade trögare hjärnor. Jag säger till alla föräldrar att de skall aktivera sina barn ifall de vill se fina skolbetyg, säger barnläkaren Tory Rodgers.

Barn från fattiga familjer lider oftare av fetma

Barn från fattiga amerikanska familjer lider oproportionerligt ofta av fetma. Statistiken visar att svarta barn och barn från spansktalande familjer är oftare överviktiga än vita barn. Det beror delvis på att den onyttiga maten ofta är den förmånligaste men enligt Tory Rodgers finns det fler bakomliggande orsaker.

Tory Rogers är barnläkare och basar för organisationen Let's Go!
Bildtext Tory Rogers basar för Let's Go! i Maine.
Bild: Yle / Christian Vuojärvi

- Vi är medvetna om att det är ett problem. Vi vet också att det finns en koppling mellan hunger och fetma. Människor som inte vet när de serveras mat nästa gång är oftare överviktiga än resten av befolkningen. De äter massor då de har mat framför sig, säger hon.

Diskussion om artikeln