Hoppa till huvudinnehåll

Höjda anslag för vård i Sibbo

Sibbostyrelsen godkände på tisdag kväll att social-och hälsovårdsnämndens driftbudget höjs med drygt 1 330 000 euro.

Den största utgiftsposten är hälso- och sjukvården, som behöver cirka 700 000 euro till, men också barndagvården och socialarbetet, som tillsammans behöver en dryg halv miljon euro.

Bildningsväsendet i Sibbo får också ett tilläggsanslag på drygt 260 000 euro för i år, varav merparten är driftsutgifter.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland