Hoppa till huvudinnehåll

Åländskt lönegap mellan könen ökar

Kvinnor anställda av det åländska landskapet förtjänar i snitt
594 euro mindre i månaden än männen. Lönegapet har ökat. 1995
var skillnaden 471 euro. Det här framgår av publikationen
"Kvinnor och Män på Åland 2003" som Ålands statistik- och
utredningsbyrå, landskapsstyrelsen och jämställdhetsdelegationen
gett ut.

Medelmånadslönen för alla
kvinnor anställda av landskapet var 2 413 euro år 2002 medan motsvarande snittlön för alla män var 3007 euro. I samtliga fem huvudgrupper är medellönen lägre för kvinnor än för män.

Också inom den privata sektorn förtjänade männen mer än
kvinnorna - 2 270 euro i snitt per månad för alla branscher mot 1 834 euro. Siffrorna gäller år 2001.
(Av Lasse Gustafsson)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes