Hoppa till huvudinnehåll

Trappstege

Böcker på trappstege
Böcker på trappstege Böcker på trappstege Bild: Svenska Yle / Strömsö allmogemöbel

Tomas lät sig inspireras av en klassisk 1700-talsmodell när han byggde denna kökstrappstege. Trappstegen går förstås också att använda som bondromantisk hylla.

Bondromantisk trappstege
Tomas trappstege Bondromantisk trappstege Bild: Svenska Yle/Strömsö allmogemöbel

Klicka på bilderna nedan för att skriva ut ritningarna i pdf-format.

Ritning 2 till trappstege

Ritning 1 till trappstege

Kapnota:

28x600x1500 2 st A&B Gavlar
20x200x400 1 st Trappsteg C
20x200x(390) 1 st Trappsteg D
20x200x(375) 1 st Trappsteg E
20x200x(360) 1 st Trappsteg Fv
20x120x340 1 st Trappsteg Gv
18x75x350 1 st Handtag H
18x75x420 1 st Stöd

Övrigt material:
Skruvar 5x50
Spackel
Målfärg

Använd första gaveln som mall för andraSåga ut gavlarnaSå här gör du:
1. Börja med att såga ut gavlarna (A) enligt mallen (förstora mallen tills rutorna är 50x50 mm).

Ta bort material ur spåret med stämjärn
2. Använd den första gaveln som mall för den andra, så blir de så lika varandra som möjligt.

3. Gör de båda gavlarna identiska genom att spänna ihop dem och sedan hyvla, raspa eller fila där det behövs.

4. Rita var alla trappsteg skall komma.

Använd stödkloss så sågningen blir rak
5. Såga längs linjerna. Använd en stödkloss så att sågningen blir rak. Lägg ett märke på sågen med tejp eller tusch så att du vet hur djupt du skall såga. 8 mm djupt är lagom.

6. Använd stämjärn för att ta bort materialet ur spåret.

7. Spåren för trappstegen C, D och E går inte ända till bakkanten, så där måste du "krafsa" för att få en ända på spåret. Ett vasst stämjärn är bra här!

 Borra hål för skruvarna
8. Borra hål (5 mm) för skruvarna enligt ritningen.

9. Såga till översta (G) och understa (C) trappstegen.

10. Mät upp längden på resterande trappsteg (D, E och F) och såga ut dem.
11. Runda framkanten på alla trappsteg.

 Borra hål för skruvarna
12. Slipa och runda alla kanter och ytor innan du skruvar ihop trappstegen.

13. Såga ur spåren för handtaget H och stödet I. Förborra och skruva fast efter att du format H.

14. Spackla och slipa, måla efter behag.