Hoppa till huvudinnehåll

Inramning och vernissage

Susannas landskapsmålning i ram

När är ett konstverk ett färdigt konstverk?
Ju djupare man beger sig in i bildkonstens märkliga värld, desto svårare blir det att hitta ett entydigt svar.

Vernissage på StrömsöverandanUr ett filosofiskt perspektiv är verket färdigt då konstnären kan stiga ur sin arbetsprocess och möta nya, oförutsedda element och berättelser i sitt eget verk. Det händer något märkligt när intentioner, ambitioner och nya visioner möts då man betraktar det egna konstverket.
I de arbeten vi gjort under programserien Det är väl ingen konst lyfter vi inför vernissagen fram tanken om att det skapande arbetet kan fortsätta i en ny form efter att man gått igenom det första steget, att måla en bild. Som nybörjare handlar det mycket om att våga se sitt verk med nya ögon: fungerar bilden som helhet, finns det detaljer som är bra, eller har man skapat ett grundmaterial som man kan bearbeta vidare (beskära, använda som skissunderlag etc). Begreppet "kill your darlings" där man helt enkelt ändrar på något man till en början var tvärsäker på att inte skulle ändras kan ofta öppna helt nya, oanade kvaliteter i konstverket.

Susannas abstrakta komposition
Susannas konstverk i guldramen
Susannas abstrakta komposition klipptes sönder i fyra bitar...
... och vips hade guldramen ett innehåll.

Inramade konstverkRamens betydelse
Det skall vara roligt att rama in egna konstverk. Är man osäker på om verket över huvudtaget platsar i en ram är det bästa sättet helt enkelt att pröva olika alternativ, att fortsätta arbeta med verket vid inramningen, inte vara blygsam utan våga och vinna!
Se på olika inramningar i olika sammanhang. Det viktiga är att vara medveten om vad man har för avsikt med ramen och att pröva olika idéer. Ramen understryker och lyfter fram det som är väsentligt i bilden. Ramen skall fungera som en kontaktyta mellan bilden, omgivningen (t.ex. rummet tavlan skall hänga i) och betraktaren.

Tips:
Vid val av ram kan man ta fasta på följande punkter:

- Domineras bilden av en speciell färg?
Då kan ramen antingen ha en kontrastfärg eller fortsätta på samma färgskala som bilden.

- Domineras bilden av ett tema?
Ramen kan fortsätta på temat: skogslandskap ramas in med grova plankor, havsmotiv med strandfynd etc.

- Domineras bilden av en teknik?
Det finns olika traditioner man kan följa. Teckningar och akvareller ramas ofta in bakom glas med tunna ramar, eventuellt passepartout. Akryl- och oljemålningar kan presenteras utan glas i en kraftigare ram.

- Då man ramar in bilder gjorda på papper är syftet med ramen inte bara att utgöra ögonfröjd utan också att skydda arbetet från slitage (ljus, damm, beröring etc).

- Arbeten på duk fungerar ofta bra helt utan ram.

(Expert: Hannah Kaihovirta-Rosvik)

Konst

Nyligen publicerat - Konst