Hoppa till huvudinnehåll

Sandman Lilius fick Tollanderska priset

Svenska litteratursällskapets mest prestigefyllda utmärkelse, det Tollanderska priset går i år till författaren och bildkonstnären Irmelin Sandman Lilius. Priset uppgår till 20 000 euro.

I samband med litteratursällskapets traditionella fest på
Runebergsdagen utdelades en hel rad andra pris och stipendier:

Professor Matti Klinge fick 14 000 euro för boken Den politiske Runeberg.
Ett lika stort pris gick till statsarkeologen Henrik Lilius för det tredelade verket Fängelsearkitektur i Finland.

Monika Fagerholm belönades med 13 000 euro för romanen Den amerikanska flickan och författaren Erik Wahlström fick lika mycket för romanen Den dansande prästen.

Tabubelagt ämne tangerades i festtal

Professor Fred Karlsson tangerade i sitt festtal språkstriden
- ett delvis tabubelagt ämne i finlandssvenskarnas historia.

Karlsson påpekade att svekomanerna i
tiderna gjorde misstag som bidrog till att bygga upp en negativ
bild av finlandssvenskarna; ett misstag var att motarbeta alla krav på att förbättra finskans ställning. Först år 1902 blev finskan formellt jämställd med svenskan.


(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes