Hoppa till huvudinnehåll

Ny professor vid Åbo Akademi

Åbo Akademis kansler har utnämnt professor Mats Erik Åström till professor i geologi och mineralogi, företrädesvis miljögeokemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Åström tillträder den 1 mars 2005.

Professuren blev ledig då Alf Björklund
avgick med pension 1.12.2004.
(Av Åboland)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland