Hoppa till huvudinnehåll

Grind med portal

Grind med portalGrind med portal

Ritning till portalen


Grinden är 110 cm hög och 80cm bred. Den mittersta sargen har Jim placerat 40 cm ovanför den övre kanten på den nedersta sargen. Bambupinnarna passas in och sågas till passliga längder före grinden monteras ihop.
Ritning:
Klicka på bilden till höger för att skriva ut en detaljerad ritning av grinden i pdf-format.

Finjustera hålen med stämjärn
GRINDEN:
1. Såga till alla bitar som behövs, Jim använder 45 mm x 100 mm:s virke. Till den bågformade översta delen blir man tvungen att limma ihop två bitar (detta för att det skall finnas material att såga ut formen ur). Denna del skall också sågas till.Grinddelar
2. Rita ut var hålen för sargarna skall komma i de lodräta bitarna.

3. Borra ur hålen och forma och finjusterar dem med stämjärn. De skall inte gå helt igenom de lodräta bitarna utan bara ca 5 cm djupt.

4. Rita ut tappar i de vågräta sargerna och såga ut dem.Limma ihop grinden
5. Borra hål för bambupinnar som skall bilda ett solfjädermönster i grinden.

6. Limma ihop hela grinden på en gång. OBS! Bambupinnarna måste sättas på plats innan grinden monteras och limmas ihop!

7. Måla grinden.Matias och Jim bygger portalen
PORTALEN:
Material för portalen:

  • 2 st 10 cm x 10cm x 235 cm hyvlade furustolpar
  • 2 st 10 cm x 5 cm x 134 cm hyvlad furu
  • 7 st 3 cm x 3cm x 40 cm hyvlad furu
  • Två gångjärn och en hasp.

Jim borrar hål
1. Gjut två plintar eller stöd i marken som stolparna sätts fast i.

2. Låt tillverka fyra stycken rostfria flatjärn som har två hål i den övre delen, första ca 5 cm uppifrån och andra ca 20 cm uppifrån (ca 50 cm långa).Jim borrar hål
3. Gräv en grop, ca 50 cm djup, sätt lite grus i bottnen, sätt dit ett rör med diametern 20 cm. Skruva fast järnen på vardera sidan om en exakt lika stor träbit som stolpen. Det kan vara en liten restbit av de stolpar du skall använda. Detta är viktigt för att du skall få riktigt avstånd mellan järnen. Placera järnen i rören, nu gäller det att vara noggrann så att man får plintarna på rätt avstånd från varandra.Snickarglädje på stolparna
4. Gjut betong i rören och armera med lite armeringsjärn.

5. Skruva fast grindstolparna och kolla att de är raka med ett vattenpass.

6. Spika eller skruva fast fanerbitar på stolparnas ändar så att det inte regnar rakt in i ändträt.

7. Skruva fast plankorna (10x5x134 cm) i översta änden på stolparna.Gångjärnen fästs
8. Placera ut de minst ribborna ovanpå tvärs över och skruva fast.

9. Dekorera gärna stolparna. Man kan t.ex. göra så här: 15 cm uppifrån grinden, på alla sidor om stolparna, skär man bort den vassa kanten, ca 1 cm djupt, skär inte längre ner än 20 cm från stolparnas topp.Nymålat-skylt på porten
10. Måla stolparna och skruva fast gångjärn.

Nyligen publicerat - Bygga och bo