Hoppa till huvudinnehåll

Bastu som konst

Sauna Obscura utifrån

Heidi Lunabba är fotograf och konststuderande och dessutom en flitig bastubadare. Kombinationen av det här blev en Sauna Obscura – en flytande bastu med kameraegenskaper. Man kan alltså se yttervärlden speglas på väggarna inne i bastun!

Heidi Lunabba
Idén fungerar så att bastun inte har någon annan ljuskälla än ett par små hål som är borrade i väggarnas långsidor. Effekten är att landskapet utanför speglas uppochnervänt på väggarna inne i bastun. Det här sker i realtid. Bilden kan alltså inte sparas.

Det är fascinerande och man har svårt att tro att idén är så enkel. Men den fungerar faktiskt enligt kamerans grundprincip.

Kamera obscurahålet med lins
Föregångaren till kameran är en observation som gjordes i misstag. Man märkte att om det silade in lite ljus i ett totalmörkt rum så uppstår en bild av det som finns på utsidan inne i det mörka rummet i en uppochnervänd och spegelvänd bild. Dessutom får man en skarpare bild desto mindre hål man gör.

Det här kan man göra själv genom att gå in i en garderob, täcka för dörröppningen med en filt och klippa ett litet hål i filten. Det får inte läcka in för mycket ljus in i rummet. Desto ljusare det är på utsidan och desto mörkare inne i rummet så syns bilden tydligare inne i mörkrummet.

Reflexion från motsatta väggens hål
Det är just upplevelsen i bastun som Heidi tycker att är själva konstverket. Hon vill ge något till människor här och nu. Få oss att se verkligheten från en annan vinkel, med andra ögon. Oftast sitter man ifred i bastun utan kontakt med omvärlden men här känner man sig som en betraktare genom ett titthål. Vi kan se världen utanför men den kan inte se oss.

I bastun
(Expert: Elisabeth Morney)

Nyligen publicerat - Kulturhistoria