Hoppa till huvudinnehåll

Bröstcancer

Var tionde kvinna kommer någon gång under sitt liv att insjukna i bröstcancer. Vi ser på situationen 1984 och 2004.

Bröstcancer är en sjukdom som ökat enormt från 1984 till 2004. Samtidigt blir behandlingarna också allt effektivare.

Vi får följa med situationen 1984, från sjukhuskorridorerna och hemmen. Både läkare och tillfrisknade patienter diskuterar. Hur kan man i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer? Och hur känns det att sakna ett bröst?

Melita Tulikoura ägnar ett helt avsnitt av programmet "Solarplexus" åt att diskutera sjukdomen 2004. I studion sitter både läkare och patienter för att diskutera sina erfarenheter och nya behandlingsmöjligheter.

Eila Granberg var 48 då hon fick sin första bröstcancerdiagnos. 30 år senare upptäckte hon en cancerknöl i sitt andra bröst. Monica Häggblom var bara 34 då hon fick sin bröstcancerdiagnos. De berättar om sina upplevelser av sjukdomen, om sorgen, oron och om tillfrisknandet.

Enligt kirurg Karl von Smitten är båda fallen relativt ovanliga eftersom återfall inte är speciellt vanligt fem år efter att man opererats. Det är också ovanligt att kvinnor under 35 insjuknar i bröstcancer.

I studion diskuteras också orsakerna bakom sjukdomen. Kan stress, hormoner eller kost inverka på om man insjuknar eller ej.

Hälsa och sjukdom

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.