Hoppa till huvudinnehåll

Bättre prognos för melanom

Prognosen för dem som insjuknar i melanom, den allvarligaste typen av hudcancer, har förbättrats avsevärt under de senaste 25 åren, rapporterar tyska forskare.

Ifall diagnosen ställs i ett tidigt stadium av sjukdomen går melanom ofta att bota i dag. Forskarna betonar dock att det finns flera omständigheter kring hudcancer som inte går att mäta eller förutse.

Dr Claus Garbe har studerat melanom hos inemot 4 800 patienter vid universitetet i Tübingen mellan åren 1976-2001. Målet var att klarlägga vilka faktorer som bidrog till bättre överlevnadsprognoser för de insjuknade. I början av forskningsperioden var överlevnadsprocenten omkring 80, och 25 år senare var procenten nästan 90.

En av de bidragande orsakerna till huruvida patienten överlevde var melanomets tjocklek. Ju tjockare, desto sämre prognos. Forskarteamet upptäckte också andra, bidragande orsaker till att vissa patienter bättre klarade av sjukdomen. En del av dem var ålder, kön, var på kroppen melanomet fanns samt hur tidigt diagnosen kunde ställas.

Årligen insjuknar ungefär 700 finländare i melanom.

Forskningsrönen presenteras i det senaste numret av tidningen Cancer.


(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes