Hoppa till huvudinnehåll

Feldt-Ranta frågar om Uppsala-fallet

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (sdp) har sänt ett skriftligt spörsmål till regeringen i Sverige, om att använda det finska språket i statliga och kommunala ämbeten.

Den språkliga minoritetens rättigheter är en väsentlig del av den nordiska samhällsmodellen. Till rättigheten hör också att man under tjänstetid får använda sitt eget modersmål i diskussioner med personer som hör till samma språkliga minoritet.

Chefen för socialverket i Uppsala förbjöd två finska arbetstagare att sinsemellan tala finska i socialverkets korridorer. Efter besvär har Uppsala stad och Sveriges kommunala tjänstemanna union kommit överens att svenska bör talas i alla verkets allmänna utrymmen samt i personalens pausutrymmen.

Beslutet kränker alla språkliga minoriteter i Sverige. Feldt-Ranta anser också att beslutet förvånar eftersom finska är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Feldt-Ranta frågar nu vilka åtgärder Sveriges regering kommer att vidta för att problemet åtgärdas.

Uppsala beklagar
Uppsala kommun beklagar att finländare och finskspråkiga i både Finland och Sverige har känt sig kränkta över uppgifterna om ett språkförbud i staden.

Uppsala framhåller på sin webbplats att det inte existerar något språkförbud i staden. Alla på arbetsplatserna ska känna sig delaktiga och inkluderade, säger stadsdirektör Kenneth Holmstedt.

Även Gro Hansen, som jobbar med mångfaldsfrågor i kommunen, framhåller att Uppsala vill vara en modern och inkluderande kommun. Hon beklagar djupt att folk har känt sig kränkta och understryker att det inte finns något språkförbud i staden.

Både justitieminister Tuija Brax (grön) och nordiska samarbetsministern Jan Vapaavuori (saml) har lovat kontakta sina kolleger i Sverige för att få deras syn på saken.

(Av Lasse Gustafsson)

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes