Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruket i behov av biobränsle

Intresset för alternativa energiformer ökar i takt med att el- och oljepriserna stiger. I synnerhet inom jordbruket vill många ha mera information om olika biobränslen.

Ved och flis är de vanligaste alternativen i synnerhet då det gäller uppvärmning av gårdar och maskinhallar, men också värmepumpar kan fungera bra. Biogas har ännu inte vunnit terräng på de åboländska gårdarna, dels är investeringskostanderna höga och dels är försäljningspriset på biogasenergi så lågt att det är svårt att få lönsamhet i produktionen.

För att hjälpa jordbrukare som funderar på alternativa energilösningar har Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLF) startat ett treårigt projekt som ger bioenergirådgivning på gårdsnivå.

Intresserade kan vända sig till energirådgivare Fredrik Ek vid SLF.

(Av Åboland)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland