Hoppa till huvudinnehåll

Pressröster riktar kritik mot HFD

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att Helsingfors får ta delar av Sibbo blir ett prejudikat för andra markannekteringar. Det är den allmänna bedömningen på de finlandssvenska tidningarnas ledarsidor.

Det är en rätt samstämmig finlandssvensk press som både fördömer och beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut att förkasta besvären mot att Helsingfors annekterar mark i sydvästra Sibbo.

Kritiken riktar sig nu inte bara mot Helsingfors och regeringen - utan också mot HFD.

I Hufvudstadsbladet skriver Johanna Westman att domstolens anspråk på att ha hållit sig strikt till juridiken framstår som obegripligt. Texten i domslutet osar enligt Hbl av ändamålsenlighetsprövning - med resultatet att det som är ändamålsenligt för Helsingfors är det som är lagligt. Hbl slår också fast att Sibbofallet kommer att betraktas som ett prejudikat för vad som kan göras mot kommunernas vilja.

I Åbo Underrättelser är Torbjörn Kevin inne på samma linje och skriver att Helsingfors annekteringsplaner först belönades av regeringen och nu sanktioneras av Högsta förvaltningsdomstolen som enligt ÅU har tänjt sig maximalt - och aspirerar på titeln Årets idrottsprestation. Kevin tar fasta på att HFD har tolkat en formulering om vägande skäl till Helsingfors fördel - medan den enligt tidningen på lika goda grunder kunde ha nått motsatt slutsats.

Tidningen strax väster om huvudstadsregionen - Västra Nyland - skriver att HFDs beslut innebär att kommuner i anslutning till huvudstaden har begränsad självbestämmanderätt. Dörren har nu öppnats för en ännu större gränsjustering, skriver John-Erik Jansén - och konstaterar också att Sibboprocessen har visat att ett litet partis - sfp:s - möjligheter att inverka är lika med noll.

Också Österbottniska tidningar noterar Sibbobeslutet. I Jakobstads Tidning skriver Henrik Othman att också andra aktörer med tillväxtbehov nu vädrar morgonluft. I Vasabladet skriver Kenneth Myntti att det efter HFD:s beslut är fullt lagligt för en storstad att tvångsannektera svenskbygd - och ser det som ett av många teckan på att Svenskfinlands självbestämmanderätt naggas i kanterna. I
Österbottningen skriver Niklas Byskata att det minsta Helsingfors nu kan göra är att garantera de Sibbobor som blir helsingforsare service på svenska.

Och i Sibbos egen region - blickar Borgåbladet framåt:
Ännu i dag får de klä sig i säck och aska, men i morgon måste de gå in för nyorientering, skriver Stefan Holmström. Det finns inget som säger att Sibbo som en kommun kan ställa sig i kön för terminalvård skriver Borgåbladet.

(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes