Hoppa till huvudinnehåll

Forsius byter till samlingspartiet

Den gröna riksdagsledamoten Merikukka Forsius byter parti och går över till samlingspartiet.

Partiavhopp de senaste åren Augusti 2007 -Kristdemokraternas förra partisekreterare Annika Kokko böt till samlingspartiet

Oktober 2006 - centerpartisten Seppo Lahtela böt till samlingspartiet

September 2003 - europaparlamentarikerna Eija-Riitta Korhola böt från kristdemokraterna till samlingspartiet

November 2003 - riksdagsledamot Lyly Rajala böt från kristdemokraterna till samlingspartiet

December 2002 - riksdagsledamot Seppo Kanerva böt från samlingspartiet till centern

April 1997 - riksdagsledamot Risto Kuisma hoppade av från socialdemokraterna och inledde samarbete med Ungfinnarna

Hon motiverar beslutet med att hon får mer till stånd i samlingspartiet och att hennes släkt och familj traditionellt varit samlingspartister.

Forsius sade på en presskonferens att samlingspartiets värderingar motsvarar hennes grundläggande dito och att hon i samlingspartiet har bättre förutsättningar att verka för sina politiska mål.

Det viktigaste skälet är i alla fall att hon vill arbeta i lokalpolitiken i sin hemkommun Vichtis i Nyland, men att det är omöjligt eftersom de grönas Vichtisavdelning inte stöder henne.

Den gröna riksdagsgruppens ordförande Anni Sinnemäki beklagar Forsius beslut. Partiledningen har fört diskussioner med både Forsius och de grönas Vichtisavdelning och försökt medla i konflikten mellan dem men utan resultat.

Forsius förklarar sitt engagemang i den gröna rörelsen med att det var frågan om en ung människas frigörelseprocess.

Familjen och släkten har traditionellt hållit på samlingspartiet. Nu säger hon att släktens historia och tänkande kommit henne allt närmare.

Centern och samlingspartiet blir nu lika starka i riksdagen med 51 ledamöter var. De grönas grupp minskar till 14 ledamöter.
Merikukka Forsius säger att hon enligt nuvarande planer ställer upp i årets kommunalval och även i nästa riksdagsval.
(Av Patrick Holmström)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes