Hoppa till huvudinnehåll

Partnerval med datamaskin 1968

Datorerna kunde 1968 vara nyttiga. Bland annat vid val av partner..

Redaktör C G. von Willebrand intervjuar teknolog Ralf Saxén, som varit med om att utveckla datamaskinen. Han berättar att en datamaskin kräver logiska samband; vid val av äktenskapspartner brukar de flesta gå ologiskt till väga. Men den tredje generationens datamaskiner kommer nog att kunna processa en mängd statistiska fakta.

När Ralf Saxén förevisar datamaskinens uträkningar verkar det inte så komplicerat. Med ett sampel på 360 personer ritar man upp ett diagram, flickorna vertikalt och pojkarna horistontalt, sedan får man ett godhetstal - hur väl de passar ihop enligt datamaskinen. Frågorna är gjorda i samband med en psykolog.

Redaktör von Willebrand intervjuar därnest en psykolog Pekka Kansi. För blyga människor kan datamaskinen hjälpa till.

Sedan diskuterar man med populationsgenetiker Peter Tigerstedt om avkomma, genetik och psykologi. Fjärilsforskare Lars von Haartman menar att människornas och fjärilarnas sexualliv inte skiljer sig så mycket. Mycket bygger på slumpen, men kanske en dator kan hjälpa till att hitta den rätta partnern.

Text: Ida Fellman

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.