Hoppa till huvudinnehåll

Svår situation inom missbrukarvården

Missbrukarvården i Västnyland fungerar inte som den borde och behovet av en akutvårdsstation är stort.
För 13 år sedan lades den Västnyländska akutvården i Karis ned och sedan dess har missbrukarna fått avvänjningsvård på hälsocentralernas bäddavdelningar.
På många håll i regionen är bäddavdelningarna överfyllda och i stället skickas många klienter till specialsjukvården. Det är både dyr och oändamålsenlig vård.

Viveka Nystrand är föreståndare för A-kliniken i Västnyland och hon konstaterar att situationen inte ser bra ut just nu. Västnyland är den region i landet som har flest missbruksrelaterade vårddygn inom specialsjukvården. Enligt henne får missbrukare i Västnyland inte den vård de skulle behöva.

På den akutpsykiatriska avdelningen, eller avdelning 5, på Ekåsens sjukhus i Ekenäs är man i dag tvungen att ta emot betydligt fler missbrukarfall än förut. Ilkka Vainio är avdelningsskötare och konstaterar att det är frustrerande.

- Vi har inte ett tillräckligt brett kunnande på vår avdelning om missbrukarvård eftersom det inte egentligen hör till vår egentliga specialitet, utan vi får utbilda oss, säger Vainio som konstaterar att behovet av en akutvårdssituation för missbrukare i Västnyland är enormt.

En förändring verkar trots allt vara på kommande. Viveka Nystrand har utrett behovet och fem västnyländska kommuner, Hangö, Ekenäs, Karis, Pojo och Ingå har gått samman i ett projekt för att grunda en akutvårdsstation för missbrukare. Kommunerna har insett behovet och ställt sig positiva till projektet. De har förbundit sig att bidra till finansieringen och projektet har också beviljats statligt stöd i samband med service- och strukturreformen. Stödet på 96 000 euro skall användas till att få igång kliniken.

Den ursprungliga planen var att akutvårdsstationen för missbrukare i västnyland skulle komma igång i början av 2009, men på grund av turbulens inom socialvården i Västnyland vågar Viveka Nystrand endast sikta på en start någon gång inom år 2009.


(Av Västnyland)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland