Hoppa till huvudinnehåll

Posiva tackar nej till Fennovoimaavfall

Posiva Oy, expertorganisation inom kärnfall i Finland, tar inte emot Fennovoimas kärnavfall. Fennovoima hänvisar i miljökonsekvensbedömningsprogram till Posiva då det gäller slutförvaringen av kärnavfallet, men någon sådan överenskommelse dem emellan finns inte, enligt Posivas utlåtande till arbets- och näringsministeriet.
Posiva informerade Fennovoima redan innan miljökonsekvensbedömningsprogrammet publicerades, att de inte kommer att medverka i bolagets verksamhet. Posiva har endast åtagit sig att sköta om Fortums och Teollisuuden Voimas kärnavfall från nuvarande och eventuella framtida kärnkraftverk.
(Av Österbotten)

Läs också

Österbotten

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Österbotten