Hoppa till huvudinnehåll

Oklart om kompensationer

Det är ännu oklart hurudana kompensationer Sibbo eventuellt får av Helsingfors stad för de annekterade områdena. Förra torsdagen träffades förhandlarna för att diskutera saken, men några konkreta förslag kom man inte fram till.

Enligt kamrer Sture Lindqvist i Sibbo, var orsaken att de båda parterna har olika åsikter om hur lagtexten skall tolkas beträffande vad som ingår i de eventuella kompensationerna.

På tisdag kommer Lindqvist att avlägga en lägesrapport för kommunstyrelsen, men några beslut kan inte ännu fattas.

Förhandlingsparterna träffas nästa gång den 14 augusti. Före det skall bland annat jurister gå igenom lagparagraferna för att eventuellt hitta en lösning på frågorna.

(Av Östnyland)

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland