Hoppa till huvudinnehåll

Kronoby kommun bildas och Terjärv som kommun upphör

Terjärv kyrkoby vid Heimsjön är den nordligaste svenska bygden i Finland. Men på tröskeln till 70-talet är man inte längre en egen kommun då Terjärv slås samman med Kronoby och Nedervetil. Hur mår kommunen Kronoby 1987, aderton år senare?

Redaktören berättar att pojkarna i Terjärv har hämtat sina flickor och fruar från de omringande finska kommunerna. Man har assimilerats naturligt.

Terjärvs kommun har kyrka, hembygdsgård, 6-lärarskola, samt ett f.d. spinneri, som nu har blivit en trikåfabrik.

Men man har inte längre en kommunalgård. Kommunen skall nämligen slås samman med Kronoby och Nedervetil.

Albin Vikman grundar hembygdsgårdar. Han menar att mann inte kan förhindra utflyttning från kommunen, men man skall få människorna att känna en dragning till hembygden.

Bankdirektör Helge Smedjebacka har varit med om beslutet om kommunsammanslagningen. Om människorna har utkomstmöjligheter bor de också kvar på hemorten påpekar han. Albin Vikman menar att man därför bör få industrier och företag att blomstra, samt försköna och föra fram sin ort.

Redaktörerna besöker också Terjärvs skola där inskrivning till första klass pågår. Några barn har flyttat bort från orten, men samhallet Terjärv lever vidare.

Hur mår då kommunen Kronoby 1987? Regionalen följer upp och ser vem som vunnit på sammanslagningen och vem som förlorat.

Text: Ida Fellman

Samhälle

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.

Nyligen publicerat - Arkivet