Hoppa till huvudinnehåll

Trollsländorna

Tjärnet
En näckrostjärn omgivet av skog är trollsländornas paradis. I augusti trivs mosaiksländan vid tjärnen. Hansländorna patrullerar runt tjärnen och slår sig ner för att vila ibland, som starrmosaiksländan.

Skicklig flygare
Trollsländan är en skicklig flygare och kan komma upp i en hastighet av 40 km i timmen. Trots att den håller hög hastighet kan den plötsligt stanna och stå stilla i luften. Den har dessutom en sällsynt förmåga att flyga baklänges.
Trollsländan är utsatt när den landar på vattenväxterna för att lägga sina ägg. Den skälvande vattenytan är det tecken som jägarna väntar på.

Blåblandad junfruslända
Den ståtliga blåblandade jungfrusländan är mest utbredd i södra Finland. Ju längre norrut man kommer desto sällsyntare blir den, och norr om Uleåborg saknas den helt.
Trollsländan lägger sina ägg i vattnet eller på vattenväxter. Hanarna är vanligen förenade med honorna under äggläggningen och vill på det här sättet säkra släktets fortbestånd.

Redaktör & fotograf: Mika Rokka
Bearbetning för webb: Anne Sjöblom

Lägger ägg

Trädgård

Nyligen publicerat - Trädgård