Hoppa till huvudinnehåll

Kulturhuset Karelia i Ekenäs grundades

Ekenäs har fått ett eget kulturhus i den gamla biografen Karelia. Föreningen "kulturhuset Karelia i Ekenäs rf" grundades på onsdagen och fick då en styrelse med Henrik Otto Donner som ordförande.

Initiativtagare Erik Pöysti är nöjd, men en hel del arbete återstår för att göra biografen till ett kulturhus. Den gamla prägeln i interiören ska bevaras, men vissa ändringar måste göras.

En scen ska byggas, det behövs bättre elektricitet, en toalett och på längre sikt finns det planer på att utvidga sittplatserna från 200 till 300 med hjälp av en läktare. Dessutom finns tankar på en foajé på gården. Dessa investeringar kräver givetvis resurser - hur är det tänkt att få ekonomin att gå ihop?

Erik Pöysti säger att han sonderat terrängen till fonder, staden och andra aktörer, men att inga löften getts hittills. En del av pengarna kommer föreningen också att samla ihop själv.

Jan Lindroos är verksamhetsledare för Västnyländska ungdomsringen och föreningen driver tillsammans med Västra Nylands folkhögskola Tryckeriteatern i Karis. Han välkomnar kulturhuset Karelia på den kulturella arenan i Västnyland, men oroar sig för hur de ekonomiska medlen ska räcka till för båda kulturhusen. De kulturella bidragena är begränsade och han tror att det kommer att bli konkurrens om de kommunala medlen.
Jan Lindroos anser att Tryckeriteatern, som i många år bedrivit kulturell verksamhet i regionen, borde ha förtur till att bli erkänd som officiellt kulturhus för estradkonst i Raseborg.


(Av Västnyland)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland