Hoppa till huvudinnehåll

Fartyg dumpar friskt olja i Östersjön

Många fartyg släpper fortfarande ostraffat ut olja på Östersjön, trots att övervakningen har blivit allt effektivare.
Fartyg som släpper ut olja inom Finlands ekonomiska zon kan beläggas med en straffavgift.
Det är dock svårt att binda utsläppen till enskilda fartyg, säger kaptenlöjtnant Kai Laakso som är förundersökningsledare för oljeutsläpp till sjöss.

Sjöbevakningen gör i samarbete med Finlands miljöcentral observationer från fartyg, flygplan och satelliter.
Antalet observerade utsläpp hittils i år ligger på samma nivå som för motsvarande period i fjol, säger Laakso.
Utredning i vart femte fall

Mellan 15 och 20 procent av de bekräftade oljeutsläppen leder till utredning. Då kan gränsbevakningsväsendet uppbära oljeutsläppsavgift, det vill säga ett slags böter.

Oftast härstammar oljeutsläppen från fartygens spillvatten och är relativt små, mindre än en kubikmeter.
Enligt Anita Mäkinen som är chef för miljövårdsorganisationen WWF:s marinprogram är skadorna ändå stora.
Fåglarna drabbas

I synnerhet fåglarna i Östersjön är utsatta för oljeutsläppen, säger Mäkinen. Östersjöns alfåglar är speciellt drabbade - beståndet har minskat med hela 70 procent på 15 år, och det anses huvudsakligen bero på olagliga oljeutsläpp.
WWF kräver nolltolerans och strängare straff för oljeutsläpp på Östersjön.
Mäkinen är medveten om problemen med att identifiera de skyldiga

Intensivare övervakning är en lösning. Också genom tekniska lösningar, såsom att märka fartygens olja enligt rederi, kunde man lättare identifiera de skyldiga. Sådana krav har dock hittills inte kunnat genomföras.

(Av Ann-Lis Fredriksson)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes