Hoppa till huvudinnehåll

Finland i topp i arbetsplatsmobbning

Mobbning på arbetsplatserna i Finland är vanligare än i andra EU-länder, visar både europeiska och inhemska undersökningar om arbetsförhållanden.

En femtedel av finländarna har blivit mobbade på arbetsplasten. Kvinnor utsätts oftare för mobbning än män.

Finland toppar både den europeiska våldsstatistiken och statistiken över mobbning på arbetplasten, uppger överinspektör Olavi Parvikko vid social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning.

Mobbnuing och våld går enligt Parvikko ganska långt hand i hand och det kan uppstå en våldskultur.

I grova tag blir finländarna två gånger oftare mobbade i arbetet jämfört med övriga europeiska länder. Enligt EU 27- statistiken följs Finland av Holland, Irland, Belgien och Frankrike.

Sverige föregångsland

Det förekommer betydligt mindre arbetsplatsmobbning i de övriga nordiska länderna än i Finland. Exempelvis i Sverige är siffrorna bara en fjärdedel av Finlands.

Enligt Parvikko beror det på att man i Sverige har fört en allmän diskussion om problemet och därför kunnat förbättra situationen märkbart medan några förändringar däremot inte skett i Finland.

Statistik visar att mobbning är vanligast i de statliga och kommunala kvinnodominerade branscherna som exempelvis hälsovården, socialbranschen och undervisningsväsendet.

Mobbning är också vanligt i brascher där det är bråttom, det sker stora förändringar och anställningen är osäker.
(Av Rabbe Nilsson)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes