Hoppa till huvudinnehåll

Stockhögar pryder Karis centrum

Virkeshanteringen vid VR:s virkesterminal i Karis ökar. Det beror på många faktorer, inte minst på att virkeshanteringen i Skuru i Pojo har upphört.

En orsak till ökad virkeshantering i Karis centrum är att virke i allt högre grad transporteras med tåg, en annan att avverkningen av skog i Västnyland har ökat. En tredje orsak är att lastandet av virke från långtradare till tåg upphört i Skuru. Nu lastar långtradare i allt större utstäckning av virke i Karis.

Virkesmängden i Karis ökar

Efter årskiftet kommer mängden virke som går genom terminalen i Karis att öka ytterligare säger Rainer Johansson på Vr. Han förutspår en ökning från 240 000 till 300 000 kubikmeter per år.

Vr:s virkesterminal finns in vid Bangatan, nära Karis stadskärna. Stadsingenjör Tom Granström vill styra trafiken till och från terminalen längs med Bangatan till Västra omfartsvägen, så att trycket inne i centrum lättar.

Själva terminalområdet borde också förses med exempelvis staket och varningsskyltar, idag finns inte sådana. Rainer Johansson menar att staket i framtiden ska byggas, när vet man inte ännu.
(Av Västnyland)

Läs också