Hoppa till huvudinnehåll

Personalbrist på BB vid ÅUCS

Den växande personalbristen vid förlossningsavdelningen på Åbo universitets centralsjukhus innebär bland annat att från och med årsskiftet erbjuder sjukhuset inte längre förlossningsförberedelsekurser.

Antalet föderskor har ökat markant under de senaste åren, men trots det har avdelningen inte fått mera personal. Vid årsskiftet kommer också förlossningsavdelningen vid Loimaa sjukhus att stängas och föderskorna flyttas till Åbo, vilket ytterligare ökar på trycket.

Att ÅUCS nu hamnar slopa alla förlossningsförberedelsekurser från och med årsskiftet beror enligt avdelningsskötaren och barnmorskan Christel Lindqvist på att det helt enkelt inte finns resurser att uppehålla kurserna. Barnmorskorna behövs istället i förlossningssalen.

Det här kan också öka oron hos förstföderskorna, då de inte känner till BB förrän de kommer in för att föda, konstaterar Lindqvist.

Fler barnmmorskor för att lätta på situationen

Tidigare har sjukhusledningen inte prioriterat en ökning av personalen, då förlossningsavdelningen inte har setts som en akut avdelning, men nu har förlossningsavdelningen ändå lovats tre barnmorskor till för att lätta på situationen.

Christel Lindqvist vill också påminna blivande föräldrar om att man nog får god och trygg vård på ÅUCS. Problemet är bara att barnmorskorna inte alltid hinner ge personlig vård till föderskorna, så att till och med tre barnmorskor sköter efter en föderska under samma arbetspass.

Det här gör att vården inte blir lika personlig, vilket stressar barnmorskorna eftersom de vill ge en så individuell handledning som möjligt, säger Lindqvist.

(Av Åboland)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland