Hoppa till huvudinnehåll

Rudolf Steinerskolan i Finland

Vad är Steinerskola och eurytmi? Se glimtar genom ett halvt sekel.

Steinerpedagogik (eller Waldforfpedagogiken som den kallas utanför Finland) är en pedagogik som har grund i en antroposofisk förståelse av människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse. Den utgår från Rudolf Steiners idéer om utvecklingen hos barn.

Finlands första Steinerskola grundades i Helsingfors 1955. Först hade man inget eget stort skolhus, utan undervisningen skedde i lägenheter och hyrda lokaler, med många gemensamma finska och svenska ämnen.

1977 grundades en s.k. steinerskolelag i riksdagen. Alla steinerskolor lyder under den officiella undervisningsplanen.

På 1980-talet grundades många steinerskolor i Finland, bl.a. Mikaelskolan i Ekenäs 1985. I Rundradion diskuterade man om skillnaderna mellan privatskolor, steinerskolor och "vanliga skolor". Man förundrade sig över att man inte gav betyg i Steiner, och över vad man riktigt gjorde där.

I början av 2000-talet grundades flera nya steinerskolor. Man började också diskutera om Steinerskolorna måste närma sig de kommunala skolorna,

Steinerskolorna strävar till att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan, gärna med samma klasslärare genom de första åtta åren.

I de lägre klasserna i betonar man konstnärliga element i olika former (rytm, rörelse, färg, form, recitation, sång och musik) som medel att förstå och relatera till världen.

Från och med högstadiet övar man sedan upp en mer iakttagande, reflekterande och experimentell vetenskaplig hållning.

Steinerpedagogiken har också kritiserats för att ha en outtalad andlig och antoposofisk grund och att man gör ovetenskapliga bedömningar om barns intellektuella utveckling.

I Finland finns 26 steinerskolor och ungefär 40 daghem med steinerpedagogik.

Religion och livsåskådning

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.

Nyligen publicerat - Arkivet