Hoppa till huvudinnehåll

Yle har tekniska problem som kan påverka svenska.yle.fi och Arenan. Vi utreder.

"Jag har inte hört om Nokia-ultimatum"

Statsminister Matti Vanhanen (C) försäkrar att inga uppgifter om att mobiljätten Nokia skulle ha hotat att flytta utomlands har nått regeringen.
- Jag diskuterar kontinuerligt med företagen, och jag har inte hört om några dylika hotelser, sade Vanhanen i programmet statsministerns frågetimme i Radio Suomi i dag.
Enligt Vanhanen kan det ha ställts ultimatum "på lägre nivå".
Vanhanen anser också att datasekretesslagen är viktig för att förebygga industrispionage och för att hålla kvar innovationer i Finland.
HS: Nokia drev igenom Lex Nokia
Tidningen Helsingin Sanomat skriver i dag att Nokia hotade att lämna Finland, om företaget inte fick rätt att kontrollera sina anställdas e-post.
Tidningen har intervjuat tiotals politiker, tjänstemän och arbetsmarknadsföreträdare som deltog i beredningen av den så kallade Lex Nokia.
Via Finlands Näringsliv EK hade Nokia låtit förstå, att bolaget skulle lämna Finland, om inte lagändringen gick igenom.

Enligt en tjänsteman som deltog i beredningen inledde Nokia redan tidigt kraftiga påtryckningar för att skapa en enad front för lagen som är avsedd att skydda företagen mot spionage. Riksdagen väntas godkänna lagen om några veckor.
E-postmeddelanden får inte öppnas
Lagförslaget ger arbetsgivaren rätt att granska uppgifter om e-posttrafiken; bland annat avsändarens och mottagarens e-postadress och storleken på e-postmeddelandet och på eventuella bifogade filer. Innehållet i meddelandet eller bilagorna får arbetsgivaren inte granska.
Även biblioteken, universiteten och skolorna ska få granska e-posttrafiken, liksom också offentliga verk och de husbolag som har egna datanät.
Det är enligt Helsingin Sanomat motstridigt att lagen inte gör det möjligt för arbetsgivare att påvisa att företagshemligheter skickats per e-post, eftersom innehållet i meddelanden inte får granskas. Lagens förespråkare anser ändå att de anställda kommer att bli försiktigare i och med att kontrollen skärps.

Kritik från juridisk expertis
Lex Nokia har stött på hårt motstånd, främst bland internetaktivister. Även justitiekansler Jaakko Jonkka tvivlar på de rättsliga grunderna för Lex Nokia. Han anser att man borde lyssna på de professorer i rättsvetenskap som anser att ändringen är grundlagsvidrig.
Kritiker anser att privata företag i och med lagen får större befogenheter än polisen att begränsa medborgarnas grundrättigheter.
Riksdagens grundlagsutskott godkände i höstas de ändringar i datasekretesslagen som gör det möjligt för arbetsgivare att övervaka de anställdas e-posttrafik.
Enligt grundlagsutskottet ska e-posttrafiken undersökas först som sista utväg om man misstänker att nätet eller vissa tjänster används olovligt, eller om det finns misstankar om företagsspionage.

(Av Lasse Gustafsson)

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi