Hoppa till huvudinnehåll

Barn allt mer på internet

Barn och ungdomar ägnar allt mer tid åt internet. Enligt en undersökning som Förbundet Hem och Skola r.f. har låtit göra ökar användningen av internet i takt med att barnen blir äldre.
En sjuåring är i genomsnitt en halvtimme per dag på nätet medan en 16-åring kan vara uppkopplad över två och en halv timme. Uppgifterna baserar sig 530 föräldrars uppskattning av nättiden för 1 034 barn.
Samtidigt känner allt fler föräldrar en viss osäkerhet inför barnens internetanvändning. Osäkerheten grundar sig på barnens och föräldrarnas olika sätt att använda elektroniska medier.
I det nationella projektet informationssäkerhetsdagen 2009 uppmuntrar därför fler organisationer föräldrarna att bekanta sig med de elektroniska medietjänster barnen och ungdomarna använder.
Genom att förstå vad ens barn gör på nätet kan föräldrarna lättare lära barnen vad ett ansvarsfullt beteende är. Likaså har föräldrarna den livserfarenhet att de klara av att ställa saker i proportion på ett sätt som barn och unga inte gör.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes