Hoppa till huvudinnehåll

Valstrul leder till nyval i tre kommuner

Tuija Brax
Tuija Brax Bild: Yle/Juha-Pekka Inkinen jutitieminister

Höstens kommunalval måste tas om i Grankulla, Högfors och Vichtis. Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen kan fel och brister i försöket med elektronisk röstning ha påverkat valresultatet.

Domstolen motiverar sitt beslut med att både anvisningarna till väljarna och själva röstningssystemet var bristfälliga. De tre kommunerna bör omedelbart vidta åtgärder för att ordna ett nytt kommunalval, konstaterar HFD.

Justitieminister Tuija Brax (Gröna) medger sitt ansvar för problemen, men tänker inte avgå. Enligt Brax hörde hon om problemen i november, strax efter valet.

Justiteministern uppger att hon redan har reagerat på problem och att vissa avdelningar på justitieministeriet kommer att omstruktureras. Ministeriet håller också noggrann koll på röstningsförfarandet i EU-valet som förrättas på traditionellt vis.

Möjligheterna till kompensation reds ut

Enligt Brax utreder man nu statens möjligheter att kompensera de berörda kommunerna för de kostnader som uppstår då nyval arrangeras. Hon uppger att lagen däremot troligen inte ger möjligheter till kompensation för kandidaternas nya kampanjkostnader.

Problemen ledde till en rad besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol som ändå förkastade dem. I fyra fall överklagades besluten till HFD.

Bristfälliga instruktioner

Enligt domstolen var de skriftliga anvisningar som sändes till väljarna ofullständiga. Även det elektroniska röstningssystemet hade defekter.

I kommunalvalet 2008 genomfördes ett försök med elektronisk röstning i Grankulla, Vichtis och Högfors. Efter valet visade det sig att 232 röster inte registrerats. Av dessa fall gällde 61 Grankulla, 122 Vichtis och 49 Högfors.

Effi tillfreds med beslutet

Sakkunnigorganisationen Electronic Frontier Finland, Effi är tillfreds med Högsta förvaltningsdomstolens beslut att förkasta den elektroniska röstningen i Grankulla, Högfors och Vichtis. Effi var en av aktörerna bakom dem som besvärade sig, sedan 232 röster hade försvunnit vid höstens kommunalval.

Effi var från början kritisk till hela upplägget, säger viceordföranden Mikael Storsjö. Enligt Mikael Storsjö är det fråga värt om vi alls behöver elektronisk röstning i Finland. Vi har ett välfungerande och billigt system där rösterna räknas snabbt medan elektronisk röstning medför onödiga risker.

Illa förberett försök

Dessutom förbereddes försöket med elektronisk röstning illa. Förhandsgranskningen var begränsad och granskarna fick bland annat inte veta exakt hur rösterna räknas, säger Storsjö.

Storsjö är kritisk också till att justitieministeriet inte självmant såg till att valet togs om så snart det visade sig att den elektroniska röstningen hade misslyckats.
(Av Pamela Friström)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes