Hoppa till huvudinnehåll

Förening risar byggplaner i gamla Sibbo

Ett träd i en skog
Ett träd i en skog Bild: Yle/Stina Sirén torka

Helsingfors naturskyddsförening kritiserar Helsingfors planer på att bygga ut stadens nya östra stadsdelar, som förr hörde till Sibbo och Vanda.

I Helsingfors vision ska ungefär 30 000 personer kunna bo i småhus i det annekterade området med metroanslutning in till centrum.

Enligt miljöfolket är det orealistiskt, eftersom stora delar av det nya östra Helsingfors antingen är skyddat eller borde förbli obebyggda som buffertområden eller gröna korridorer mellan naturskyddsområdena. Det största planerade skyddsområdet är Sibbo storskog.

Områden som lämpar sig för byggande är bland annat Landbo och Östersundom. I övrigt är de lämpliga områden utspridda, vilket är opraktiskt med tanke på en eventuell metro till området.

Helsingfors naturskyddsförening vill också bevara Husö som rekreationsområde. Området ligger vid havet och föreningen anser att den fina stranden borde vara tillgänglig för allmänheten.

Helsingfors naturskyddsförening påpekar också att marken i de nya stadsdelarna är besvärlig att bygga på och att det finns många låglänta områden där översvämningsrisken är stor.

(Av Victoria Wirén)

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen