Hoppa till huvudinnehåll

Ny finlandssvensk vision ska skapas

Kornax
Kornax Bild: Yle/Keijo Lehto spannmål

Finlands Kommunförbund och tankesmedjan Magma startar ett projekt för att granska finlandssvenska framtidscenarier och finlandssvenskhetens överlevnadsvillkor.

Syftet med projektet är att skapa en finlandssvensk vision för år 2030. Målet är att söka gemensamma finlandssvenska handlingssätt och strategier i framtiden.

Handlingssätten och strategierna klargörs under en öppen process där medborgare, organisationer, stat, kommun, församlingar, näringsliv och media kommer till tals. Scenariometoden består av en kombination av datainsamling, intervjuer, kreativ brainstorming och disciplinerat grupparbete.

Också allmänheten har möjlighet att via en länk på Magmas webbplats besvara de frågor som ligger som grund för skapandet av framtidsscenarierna.

- Hur ser den finlandssvenska framtiden ut? Vad kännetecknar finlandssvenskarna år 2030? Vilka värderingar är viktiga? Vilka möjligheter och vilka hotbilder bär framtiden med sig? Kommer det finska Finland att ha ett intresse av oss? Det här är några av de frågor som belyses i scenarioprojektet som utförs under innevarande år, säger Kristina Wikberg vid Finlands Kommunförbund.

Resultaten av framtidsscenarierna och visionen kommer att presenteras i januari 2010.


(Av Anna Savonius)

Läs också