Hoppa till huvudinnehåll

Ernst von Born - den sista finlandssvenska hövdingen

"Han såg ut som en hövding, hade en kraftfull stämma, hans sätt att tala, hans karaktär, han var en god husbonde." Här får ni höra minnesbilder och intryck av Ernst von Born.

Ernst von Born var jurist men kom att verka som en inflytelserik politiker. I den borgerliga samlingsregeringen efter riksdagsvalet 1930 blev Ernst von Born inrikesminister. von Born var liksom majoriteten av partiets medlemmar emot Lapporörelsen.

1932 upplöste regeringen Lapporörelsen. Högerpressen i Finland angrep regeringen hårt och särskilt v Born för detta.

Under slutskedet av kriget - 1944 var von Born tjänstförrättande statsminister och höll då sitt kända tal om fredsförhandlingarna.

Wilhelm Ramsay och Henrik V. A. Heikell berättar om Ernst von Born som morbror, politiker och husbonde på Stor-Sarvlax gård.

Ernst von Born var en sträng husbonde. Lennart Lövlund har i hela sitt liv bott som granne till Sarvlax. Han berättar om att arbeta i von Borns trädgård. "Det var han som var herre, han hade sina bestämda åsikter. Han var van att bli åtlydd."

Men von Born säger själv i sina memoarer att "hans livs bärande melodi har varit att tänka fritt, att tänka rätt och att handla rätt."

Eftersom Ernst von Born inte hade några egna barn testamenterade han Stor-Sarvlax gård till Svenska litteratursällskapet på villkor att någon släkting skulle få bo på gården. Numera bor där Birgitta Dahlberg, vars farmor var Ernst von Borns syster.

Text: Ida Fellman

Finland genom historien

Samhälle

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.

Nyligen publicerat - Arkivet