Hoppa till huvudinnehåll

Ödlan

ödla
Ödlorna lever i mycket olikartade miljöer: i kärr, på hyggen, på ängar och i ljusa bland- och tallskogar. De behöver framför allt tillräckligt med solsken, och förekommer därför sällan i dunkla löv- och granskogar.


Ödlan hör till kräldjuren, men den rör sig allt annat än krälande. Den kvicka ödlan fångar alla slags småkryp, och den är speciellt förtjust i spindlar.


Ofta slutar ödlan själv som mat. Många små rovdjur och fåglar tar ödlor. Men den farligaste fienden är huggormen som lever i samma livsmiljöer som ödlan.


Vattenödlan är, sitt namn till trots, inte en ödla utan ett groddjur, närmare bestämt en salamander.


Groddjuren är amfibier, och lever alltså både på land och i vatten. Över hela världen minskar dessa i antal.
Vattenödlan och alla de andra groddjuren är därför fridlysta i Finland.


Ungarna som kläcks ur äggen går upp på land på hösten och övervintrar i hålor i marken, precis som de vuxna vattenödlorna. Vattenödlan kan bli upp till sju år gammal.


Ödlan är världens nordligaste kräldjur och dess utbredningsområde sträcker sig från Medelhavet till Ishavet. Liksom groddjuren minskar också kräldjuren i antal och därför är även ödlan fridlyst i Finland. När det går mot höst söker sig ödlorna allt närmare sina övervintringshålor. Där ligger de och värmer sig i de sista varma solstrålarna. I början av september faller de vuxna ödlorna i vinterdvala, och de unga i slutet av månaden. Men redan i slutet av mars kan man få se de första ödlorna som vårsolen har väckt ur vinterdvalan.

Trädgård

Nyligen publicerat - Trädgård